Hizmetlerimiz Kadromuz Makale Sirküler Mevzuat Faydalı Linkler Pratik Bilgiler
    SİRKÜLER

- SİRKÜLER 2022/44 - KDV DAMGA VERGİSİ VE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN SÜRELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

- SİRKÜLER 2022/43 - YABANCILAR VE TÜRKIYE MUKİMİ OLMAYAN GERÇEK KİŞİLERLE YAPACAKLARI İŞLEMLERE İLİŞKİN TAHSİLAT VE ÖDEMELERDE BAZI ŞARTLARLA TEVSİK ZORUNLULUĞU KOLAYLAŞTIRILDI

- SİRKÜLER 2022/42 - 7417 SAYILI KANUNUN VERGİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİ

- SİRKÜLER 2022/41 - 1 TEMMUZ 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET, YENİ SSK PRİM TABANI VE TAVANI

- SİRKÜLER 2022/40 - ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM SİSTEMİNE YÜKLENME SÜRELERİ UZATILDI

- SİRKÜLER 2022/39 - İNTERNET ORTAMINDA YAYIMLANAN İLANLARA YÖNELİK OLARAK 538 SIRA NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2022/38 - KDV UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAĞILMASINA DAİR 42 SERİ NOLU TEBLİĞ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2022/37 - TEVKİFAT UYGULAMASINDAN KAYNAKLANAN İADE TALEPLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE ALICI TARAFINDAN 2 NOLU KDV BEYANNAMESİ İLE BEYAN EDİLEN VE TAHAKKUK ETTİRİLEN KDV'NİN ÖDENMİŞ OLMASI ŞARTI MÜKELLEFTEN ARANMAYACAKTIR

- SİRKÜLER 2022/36 - YENİDEN DEĞERLEMEYE İLİŞKİN VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2022/35 - TAŞINMAZ SATIN ALMAK SURETİYLE ELDE EDİLEN TÜRK VATANDAŞLIĞINDA ALT SINIR 400.000 DOLARA YÜKSELTİLDİ

- SİRKÜLER 2022/34 - İHRACATÇI VE İMALATÇILARA KURUMLAR VERGİSİ ORANININ BİR PUAN İNDİRİMLİ UYGULAMASIYLA İLGİLİ TEBLİĞ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2022/33 - 2022 YILININ BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNE AİT GELİR VE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ UZATILDI

- SİRKÜLER 2022/32 - İHRACAT GENELGESİ’NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE NOKSANLIĞI OLAN İHRACAT HESAPLARINA İLİŞKİN TERKİN LİMİTİ 30.000 ABD DOLARINDAN 15.000 ABD DOLARINA DÜŞÜRÜLDÜ

- SİRKÜLER 2022/31 - DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİNİN TESLİMİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI GETİREN DÜZENLEMENİN DE YER ALDIĞI 41 SERİ NOLU KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2022/30 - MENKUL SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE ÖDEMELERİN TÜRK PARASI CİNSİNDEN YERİNE GETİRİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

- SİRKÜLER 2022/29 - 7394 SAYILI KANUN İLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEME VE DEĞİŞİKLİKLER

- SİRKÜLER 2022/28 - KONUT TESLİMLERİ İLE DİĞER BAZI TESLİM VE HİZMETLERDE KDV ORANLARI DEĞİŞTİRİLDİ

- SİRKÜLER 2022/27 - 2021 YILI IV. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNE (EKIM-KASIM-ARALIK) AİT GELİR VE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

- SİRKÜLER 2022/26 - TÜRK LİRASINA DÖNÜŞEN HESAPLARDAN ELDE EDİLECEK GELİRLERDE TEVKİFAT ORANI YÜZDE SIFIR OLARAK BELİRLENDİ

- SİRKÜLER 2022/25 - GIDA MADDELERİ TESLİMLERİNDE KDV ORANI %1’E İNDİRİLDİ

- SİRKÜLER 2022/24 - TÜRK LİRASINA DÖNÜŞÜMLE İLGİLİ iSTiSNANIN UYGULAMASI İÇİN 19 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2022/23 - SERMAYE HAREKETLERİ GELGESİNDE YABANCILARA TAŞINMAZ SATIŞI İLE HOLDİNG ŞİRKETLERLE İLGİLİ OLARAK DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

- SİRKÜLER 2022/22 - ENFLASYON DÜZELTMESİNİN ERTELENMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER DE İHTİVA EDEN 7352 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2022/21 - ASGARİ ÜCRET İSTİSNASI İLE ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN GELIR VERGISI GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2022/20 - KATMA DEĞER VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN SİRKÜLER YAYINLANDI

- SİRKÜLER 2022/19 - e-FATURA VE BELGE UYGULAMALARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN VUK TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2022/18 - 7351 SAYILI KANUN İLE BAZI DURUMLARDA VERGİ İNDİRİMİ, YATIRIM İSTİSNA, EK FİYAT FARKI, İADE TALEP EDİLEN DAVALARDA TEMİNAT VE BES UYGULAMASI HUSUSLARINDA DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR.

- SİRKÜLER 2022/17 - 1.1.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK GEKAP TUTARLARI BELİRLENDİ

- SİRKÜLER 2022/16 - ALACAK VE BORÇ SENETLERININ REESKONT EDILMESI SIRASINDA DIKKATE ALINACAK İSKONTO FAİZ ORANI YENİDEN BELİRLENDİ.2022/16 -

- SİRKÜLER 2022/15 - İHRACAT BEDELLERİNİN %25’NİN MERKEZ BANKASINA SATILMAK ÜZERE BANKALARA SATILMASI MECBURİYETİ GETİRİLDİ

- SİRKÜLER 2022/14 - DEVLET TAHVİLİ HAZİNE BONOSU İLE KİRA SERİFİKALARINDAN ELDE EDİLEN GELİR VE KAZANÇLARA UYGULANACAK TEVKİFAT ORANI BELİRLİ BİR SÜRE İÇİN İKTİSAP EDİLEN SIFIR OLARAK BELİRLENDİ

- SİRKÜLER 2022/13 - DAĞITILAN KAR PAYLARI ÜZERİNDEN YAPILAN TEVKİFAT ORANLARI İNDİRİLDİ

- SİRKÜLER 2022/12 - 1 OCAK 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET, YENİ SSK PRİM TABANI VE TAVANI

- SİRKÜLER 2022/11 - DEĞERLİ KONUT VERGİSİ ORANLARINA ESAS MESKEN DEĞERLERİNİN 2022 YILINDA UYGULANACAK ALT VE ÜST SINIRLARI BELİRLENDİ

- SİRKÜLER 2022/10 - DEĞERLİ KAĞITLARIN 2022 YILINDA UYGULANACK SATIŞ BEDELLERİ

- SİRKÜLER 2022/9 - ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2022/8 - 2022 YILINDA UYGULANACAK HARÇLAR İLE İLGİLİ HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞLERİ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2022/7 - 2022 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER 2022/6 - 2022 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER 2022/5 - 2021 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNE İLİŞKİN VERGİ TARİFESİ İLE İSTİSNA HADLERİ

- SİRKÜLER 2022/4 - 2022 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞIT VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER 2022/3 - VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN HAD VE TUTARLAR 1.1.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİDEN TESPİT EDİLMİŞTİR.

- SİRKÜLER 2022/2 - GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN HAD ve TUTARLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

- SİRKÜLER 2022/1 - 2022 YILINDA KULLANILACAK YASAL DEFTERLER VE TASDİK SÜRELERİ

- SİRKÜLER 2021/64 - SGK e-TEBLİGAT BAŞVURU SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN DUYURU

- SİRKÜLER 2021/63 - 7338 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2021/62 - GERÇEK FAYDALANICIYA İLIŞKIN BILDIRIM FORMUNUN KURUM GEÇICI VERGI BEYANNAMESINE DE EKLENDIĞINE ILIŞKIN DUYURU YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2021/61 - KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBEN VEYA NAKDEN İADESİNDE DEĞİŞİK YAPAN GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2021/60 - SGK TARAFINDAN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGATLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2021/59 - TESLİM ANINDA FATURA DÜZENLEME ZORUNLULUĞU İLE TEMİNAT VERME ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MÜKELLEFLER İÇİN VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2021/58 - 7326 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNUNDA YER ALAN BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

- SİRKÜLER 2021/57 - 37 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2021/56 - BAZI STOPAJ ORANLARININ İNDİRİM SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2021/55 - BAZI TESLİMLERE UYGULANAN KDV ORANLARININ İNDİRİM SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2021/54 - FONDAN YAPILAN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN 2021 YILINDA DA DEVAM ETTİRİLMESİ İÇİN DÜZENLEME YAPILMIŞTIR

- SİRKÜLER 2021/53 - TAŞINMAZLAR İLE AMORTİSMANA TABİ KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLEMESİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2021/52 GERÇEK FAYDALANICININ BELİRLENMESİ VE BİLDİRİLMESİ ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN 529 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2021/51 KATMA DEĞER VERGISI, DAMGA VERGISI VE MUHTASAR VE PRIM HIZMET BEYANNAMELERININ VERILME VE ÖDEME SÜRELERI İLE “FORM BA-BS” BİLDİRİMLERİNİN VERİLME VE E-DEFTERLERİN/E-BERATLARIN OLUŞTURULMA, İMZALANMA VE YÜKLENME SÜRELERİ UZATILDI

- SİRKÜLER 2021/50 - BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7326 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2021/49 - 7326 SAYILI ‘BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN’ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2021/48 - BAZI KİRA STOPAJ ORANLARININ İNDİRİM SÜRESİ İLE BAZI TESLİMLERE UYGULANAN KDV ORANLARININ İNDİRİM SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KARARLAR YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2021/47 - 36 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2021/46 - ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTILARIYLA İLGİLİ OLAN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

- SİRKÜLER 2021/45 - ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİNİN UZATILMASI

- SİRKÜLER 2021/44 - FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI UYGULAMASININ DA YER ALDIĞI KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2021/43 - BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ TBMM’NE SUNULDU

- SİRKÜLER 2021/42 - e-ARŞİV UYGULAMALARI İPTAL, İHTAR/İTİRAZ BİLDİRİM KILAVUZU YAYINLANDI

- SİRKÜLER 2021/41 - GELİR VE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

- SİRKÜLER 2021/40 - 7318 SAYILI VERGİ USUL KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2021/39 - FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMA SÜRELERİNİN UZATILMASINA DAİR KARAR YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2021/38 - KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2021/37 - KATMA DEĞER VERGISI, DAMGA VERGISI VE MUHTASAR VE PRIM HIZMET BEYANNAMELERININ VERILME VE ÖDEME SÜRELERI İLE “FORM BA-BS” BILDIRIMLERININ VERILME VE E-DEFTERLERIN/E-BERATLARIN OLUŞTURULMA, İMZALANMA VE YÜKLENME SÜRELERI UZATILDI

- SİRKÜLER 2021/36 - KURUMLAR VERGİSİ ORANI ARTIŞIYLA İLGİLİ HÜKÜMLER DE İÇEREN 7316 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2021/35 - HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNA BİLDİRİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2021/34 - YENİ NESİL ÖKC KULLANMA ZORUNLULUĞUYLA İLGİLİ TEBLİĞ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2021/33 - UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2021/32 - FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMA SÜRELERİNİN UZATILMASINA DAİR KARAR YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2021/31 - ‘DÖVIZ POZISYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERİN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK’TE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

- SİRKÜLER 2021/30 - 30.5.2013 TARİHLİ VE 2013/4966 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ DİKKATE ALINARAK BELİRLENEN YERLERDE VERİLEN EK SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİKİNİN SÜRESİ 31.12.2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI

- SİRKÜLER 2021/29 - KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2021/28 - KDV TEVKİFAT ORAN VE UYGULAMALARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TEBLİĞ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2021/27 - ELEKTRONİK FATURA VE BELGE UYGULAMASINA GEÇME ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN OLARAK DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

- SİRKÜLER 2021/26 - BORSADA RAYİCİ OLMAYAN YABANCI PARALARIN 31.12.2020 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLEMESİNDE ESAS ALINACAK KURLAR

- SİRKÜLER 2021/25 - KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 34) YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2021/24 - FİNANASMAN GİDER KISITLAMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2021/23 - BİRDEN FAZLA TAKVİM YILINA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE TEVKİFAT ORANI %5’E ÇIKARILDI

- SİRKÜLER 2021/22 - 6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA RİSKLİ YAPILARIN BULUNDUĞU YERLERDE DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÇERÇEVESİNDE YAPILACAK OLAN KONUTLARA İLİŞKİN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE KDV ORANI İNDİRİLDİ

- SİRKÜLER 2021/21 - ELEKTRONİK BELGELERLE İLGİLİ OLARAK FORM Ba VE FORM Bs BİLDİRİMLERİ UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TEBLİĞ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2021/20 - İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA ALINAN TEDBİRLER KAPSAMINDA GEÇİCİ SÜRELİĞİNE FAALİYETLERİNE TAMAMEN ARA VERİLMESİNE/FAALİYETLERİNİN TAMAMEN DURDURULMASINA KARAR VERİLEN İŞYERLERİNİN BULUNDUĞU SEKTÖRLERDE FAALİYETTE BULUNAN MÜKELLEFLER İTİBARIYLA MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLMESİ

- SİRKÜLER 2021/19 - DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2021/18 - İSTİHDAMLA İLGİLİ OLARAK 4447 SAYILI İŞSIZLIK SIGORTASI KANUNU UYARINCA BELİRLENEN DESTEK TUTARLARININ BAZILARI ARTIRILDI

- SİRKÜLER 2021/17 - OCAK-ŞUBAT-MART/2020 DÖNEMLERİNE İLİŞKİN E-DEFTER VE BERAT DOSYALARI İKİNCİL KOPYALARININ GELİR İDARESİ BAŞKANLIK SİSTEMLERİNE YÜKLENME SÜRESİ UZATILDI

- SİRKÜLER 2021/16 - 2021 YILININ İLK ALTI AYLIK DÖNEMINDE UYGULANACAK OLAN GELIR VERGISINDEN İSTISNA KIDEM TAZMINATI TAVANI VE ÇOCUK ZAMMI TUTARLARI

- SİRKÜLER 2021/15 - E-DEFTER DOSYALARI VE BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ GİB BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİNDE SAKLANMASI ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN HATIRLATMA

- SİRKÜLER 2021/14 - TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA TUTULAN BAZI DEFTERLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULMASI İLE HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN BASTIRILMASI, DAĞITILMASI, DEVREDİLMESİ VE BİLDİRİLMESİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

- SİRKÜLER 2021/13 - 2021 YILINDA UYGULANACAK GEKAP TUTARLARI İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2021/12 - FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMA SÜRELERİNİN UZATILMASINA DAİR KARAR YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2021/11 - 7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN ALACAKLARIN BAZI BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASI

- SİRKÜLER 2021/10 - ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2021/9 - 2021 YILINDA UYGULANACAK HARÇLAR İLE İLGİLİ HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞLERİ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2021/8 - 2021 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER 2021/7 - 2021 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER 2021/6 - 2021 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNE İLİŞKİN VERGİ TARİFESİ İLE İSTİSNA HADLERİ

- SİRKÜLER 2021/5 - 2021 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞIT VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER 2021/4 - VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN HAD VE TUTARLAR 1.1.2021 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİDEN TESPİT EDİLMİŞTİR.

- SİRKÜLER 2021/3 - GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN HAD ve TUTARLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

- SİRKÜLER 2021/2 - 1 OCAK 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET, YENİ SSK PRİM TABANI VE TAVANI

- SİRKÜLER 2021/1 - 2021 YILINDA KULLANILACAK YASAL DEFTERLER VE TASDİK SÜRELERİ

- SİRKÜLER 2020/91 - E-DEFTER UYGULAMASINA GEÇMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER HAKKINDA DUYURU YAYINLANDI

- SİRKÜLER 2020/90 - KISA ÇALIŞMA BAŞVURU SÜRESİNİN VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KARARLAR YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2020/89 - GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDAKİ KİRA STOPAJ ORANLARININ İNDİRİMLİ UYGULANMASINA İLİŞKİN SÜRE UZATILDI

- SİRKÜLER 2020/88 - BAZI TESLİMLERE UYGULANAN KDV ORANLARININ İNDİRİMLİ UYGULANMASINA İLİŞKİN SÜRE UZATIMI İLE COVİD-19 AŞILARININ KDV ORANIYLA İLGİLİ KARAR YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2020/87 - ALACAK VE BORÇ SENETLERININ REESKONT EDILMESI SIRASINDA DIKKATE ALINACAK İSKONTO FAİZ ORANI YENİDEN BELİRLENDİ.

- SİRKÜLER 2020/86 - BAZI SİGORTA PRİM DESTEKLERİNİN ve TEŞVİKLERİN SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KARARLAR YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2020/85 - KISA ÇALIŞMA BAŞVURU SÜRESİNİN 31.12.2020 TARİHİNE KADAR UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2020/84 - BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2020/83 - 7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2020/82 - BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7256 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2020/81 - 7256 SAYILI KANUN İLE YAPILAN ÇALIŞMA YAŞAMIYLA İLGİLİ DÜZENLEMELER

- SİRKÜLER 2020/80 - 7256 SAYILI KANUN İLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

- SİRKÜLER 2020/79 - 7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

- SİRKÜLER 2020/78 - 7256 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2020/77 - FESİH YASAĞI İLE ÜCRETSİZ İZİNDE SÜRE UZATIMIYLA İLGİLİ KARAR YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2020/76 - KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ 2 AY DAHA UZATILDI

- SİRKÜLER 2020/75 - MEVDUAT FAİZLERİ İLE KATILIM BANKALARI TARAFINDAN KATILMA HESABI KARŞILIĞINDA ÖDENNEN KAR PAYLARI ÜZERİNDEN HESAPLANAN TEVKİFAT ORANLARI YIL SONUNA KADAR İNDİRİLDİ

- SİRKÜLER 2020/74 - KAMBİYO MUAMELELERİNDE SATIŞ TUTARI ÜZERİNDEN ALINAN BSMV İNDİRİLDİ

- SİRKÜLER 2020/73 - KAR DAĞITIMININ SINIRLANMASINA İLİŞKİN SÜRE 31.12.2020 TARİHİNE KADAR UZATILDI.

- SİRKÜLER 2020/72 - FESİH YASAĞI İLE ÜCRETSİZ İZİNDE SÜRE UZATIMIYLA İLGİLİ KARAR YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2020/71 - KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ 2 AY DAHA UZATILDI

- SİRKÜLER 2020/70 - ‘MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYNNAMESİ UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR HAKKINDA DUYURU’ YAYINLANDI

- SİRKÜLER 2020/69 - BAZI KİRA STOPAJ ORANLARININ İNDİRİMİ İLE BAZI TESLİMLERE UYGULANAN KDV ORANLARININ İNDİRİMİNE İLİŞKİN KARARLAR YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2020/68 - FESİH YASAĞI, KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ, ÜCRETSİZ İZİNDE SÜRE UZATIMI İLE İLGİLİ KARARLAR YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2020/67 - 7252 SAYILI KANUNDA YER ALAN ÇALIŞMA YAŞAMINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

- SİRKÜLER 2020/66 - GEKAP İLE İLGİLİ YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

- SİRKÜLER 2020/65 - İŞ VEYA HİZMET SÖZLEŞMESİ FESİH YASAĞI SÜRESİ İLE UZATILDI.

- SİRKÜLER 2020/64 - KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ İLE UZATILDI.

- SİRKÜLER 2020/63 - VERİ SORUMLULARI SİCİLİ (VERBİS)’E KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN DUYURU YAYINLANDI

- SİRKÜLER 2020/62 - ALACAK VE BORÇ SENETLERININ REESKONT EDILMESI SIRASINDA DIKKATE ALINACAK İSKONTO FAİZ ORANI YENİDEN BELİRLENDİ.

- SİRKÜLER 2020/61 - E-İRSALİYE UYGULAMA KLAVUZU’NA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İNTERNET ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ

- SİRKÜLER 2020/60 - DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİNİN PAZARA GİRİŞTE DİJİTAL FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2020/59 - İHTİSAS SERBEST BÖLGELERİNDE SAĞLANACAK DESTEKLER HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2020/58 - BELİRLENMİŞ DÖNEMLER İÇİN ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİNİN UZATILMASI

- SİRKÜLER 2020/57 - VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ İLE İLGİLİ 312 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2020/56 - BİNEK OTOMOBİLLERE İLİŞKİN KISITLAMALARIN DA YER ALDIĞI 311 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2020/55 - KAMBİYO MUAMELELERİNDE SATIŞ TUTARI ÜZERİNDEN ALINAN BSMV ARTIRILDI

- SİRKÜLER 2020/54 - KAR PAYI DAĞITIMININ SINIRLANMASI HUSUSUYLA İLGİLİ TEBLİĞ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2020/53 - 2020/ I.GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNE(OCAK-ŞUBAT-MART) AİT GELİR VE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

- SİRKÜLER 2020/52 - COVID-19’UN İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞI OLARAK DEĞİL, HASTALIK OLARAK DEĞERLENDİRİLDİĞİNE İLİŞKİN SGK GENELGESİ YAYINLANDI

- SİRKÜLER 2020/51 - YATIRIMTEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ YATIRIMLAR İÇİN EKSÜRE VERİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2020/50 - SALGIN NEDENİYLE İLAN EDİLEN MÜCBİR SEBEP DÖNEMİNDE KDV İADE UYGULAMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2020/49 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN SGK GENELGESİ YAYINLANDI

- SİRKÜLER 2020/48 ÜCRETSİZ İZİNLE İLGİLİ NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YAYINLANDI

- SİRKÜLER 2020/47 - MART/2020 AYINA İLİŞKİN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI

- SİRKÜLER 2020/46 - ŞUBAT/2020 VE MART/2020 DÖEMLERİNE AİT KDV BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI

- SİRKÜLER 2020/45 - 30 NİSAN 2020 GÜNÜ SONUNA KADAR OLUŞTURULMASI VE İMZALANMASI GEREKEN E DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMASÜRESİ İLE ELEKTRONİK BERAT YÜKLENME SÜRESİNİN UZATILMASI

- SİRKÜLER 2020/44 -30 NİSAN 2020 GÜNÜ SONUNA KADAR VERİLMESİ GEREKEN 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

- SİRKÜLER 2020/43 7244 SAYILI ‘’YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

- SİRKÜLER 2020/42 MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA ALINAN MÜKELLEFLERLE İLGİLİ 518 SIRA NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ HAKKINDA UYGULAMA İÇ GENELGESİ

- SİRKÜLER 2020/41 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN BİRLEŞTİRİLME UYGULAMASININ ERTELENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

- SİRKÜLER 2020/40 - SALGIN NEDENİYLE MÜCBİR SEBEP HALİNDE OLDUĞU KABUL EDİLEN MÜKELLEFLERİN SGK PRİM ÖDEMELERİNİN ERTELENMESİNE İLİŞKİN SGK YAZISI VE DUYURUSU YAYINLANDI.

- SİRKÜLER 2020/39- İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE İHRACAT SÜRELERİ UZATILDI

- SİRKÜLER 2020/38 - MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDAKİ MÜKELLEFLERİN, MÜCBİR SEBEP SÜRESINCE ALIMLARINDA KISMI KDV TEVKIFATI YAPMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ BULUNMAMAKTADIR.

- SİRKÜLER 2020/37 - KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN KOLAYLAŞTIRILMASINA YÖNELİK 7226 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

- SİRKÜLER 2020/36 - 7226 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2020/35 - KORONAVİRÜS DOLAYISIYLA BAZI MÜKELLEFLERİN MÜCBİR SEBEP HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANMASI İÇİN VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2020/34 - KORONAVİRÜS SALGININDAN ETKİLENMELERİ NEDENİYLE BEYANLARI UZATILARAK ÖDEMELERİ ERTELENEN MÜKELLEFLER HAKKINDA DUYURU

- SİRKÜLER 2020/33 - KDV BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ İLE “FORM BA-BS” BİLDİRİMLERİNİN VERİLME VE E-DEFTERLERİN/E-BERATLARIN OLUŞTURULMA, İMZALANMA VE YÜKLENME SÜRELERİ UZATILDI

- SİRKÜLER 2020/32 - KORONA VİRÜSÜ DOLAYISIYLA KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURMA

- SİRKÜLER 2020/31 - BAZI MÜKELLEFLERİN NİSAN MAYIS VE HAZİRAN AYLARINDA ÖDENMESİ GEREKEN MUHTASAR VE KDV ÖDEMELERİNİN ALTI AY ERTELENMESİNE İLİŞKİN OLARAK GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

- SİRKÜLER 2020/30 - GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN KORONA VİRÜSE KARŞI ALINAN BAZI TEDBİRLER HAKKINDA DUYURU YAYINLANMIŞTIR

- SİRKÜLER 2020/29 - GEKAP BEYAN DÖNEMLERİ 2020 YILINDA ALTI AYLIK, TAKİP EDEN YILLAR İÇİN ÜÇ AYLIK OLARAK BELİRLENMİŞTİR

- SİRKÜLER 2020/28 - 2019 TAKVİM YILINA AİT GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ İLE BUNLARA İLİŞKİN ÖDEME SÜRESİ UZATILDI

- SİRKÜLER 2020/27 - VERGİ DAİRESİNE VADESİ GEÇMİŞ BORÇ BULUNMASI HALİNDE İSTİHKAK SAHİPLERİNE YAPILACAK ÖDEMELERDE KESİNTİ YAPILMASINA İLİŞKİN LİMİTİ ARTIRILDI

- SİRKÜLER 2020/26 - BAZI MAL TESLİMLERDE KDV TEVKİFAT ORANLARI DEĞİŞTİRİLDİ

- SİRKÜLER 2020/25 - GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

- SİRKÜLER 2020/24 - İLAVE SİGORTA PRİMİ TEŞVİĞİ UYGULANAN İLLERDEKİ TEŞVİK SÜRESİ UZATILDI

- SİRKÜLER 2020/23 - DEĞERLİ KONUT VERGİSİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2020/22 - KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2020/21 - GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLAMDI

- SİRKÜLER 2020/20 - GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİK İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

- SİRKÜLER 2020/19 - DEĞERLİ KONUT VERGİSİ BEYNNAMESİNİN VERİLME VE VERGİNİN ÖDENME SÜRESİ ERTELENDİ

- SİRKÜLER 2020/18 - MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN BİRLEŞTİRİLME UYGULAMASININ ERTELENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2020/17 - 515 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2020/16 - MUHTASAR VE HİZMET PRİM BEYANNAMESİNİN UYGULAMASINA İLİŞKİN VUK SİRKÜLERİ/122 YAYINLANDI

- SİRKÜLER 2020/15 - 2020 YILININ İLK ALTI AYLIK DÖNEMINDE UYGULANACAK OLAN GELIR VERGISINDEN İSTISNA KIDEM TAZMINATI TAVANI VE ÇOCUK ZAMMI TUTARLARI

- SİRKÜLER 2020/14 - YURDA GETİRİLMESİ ZORUNLU OLAN İHRACAT BEDELLERİNİN BANKALARA SATILMASI ZORUNLULUĞU KALDIRILDI.

- SİRKÜLER 2020/13 - TECİL FAİZ ORANI YILLIK %15 OLARAK BELİRLENDİ

- SİRKÜLER 2020/12 - GECİKME ZAMMI ORANI İNDİRİLDİ

- SİRKÜLER 2020/11 - ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2020/10 - 2020 YILINDA UYGULANACAK HARÇLAR İLE İLGİLİ HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞLERİ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2020/9 - 2020 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER 2020/8 - 2020 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER 2020/7 - 2020 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNE İLİŞKİN VERGİ TARİFESİ İLE İSTİSNA HADLERİ

- SİRKÜLER 2020/6 - 2020 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞIT VERGİSİ TUTARLARI.

- SİRKÜLER 2020/5 - VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN HAD VE TUTARLAR 1.1.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİDEN TESPİT EDİLMİŞTİR.

- SİRKÜLER 2020/4 - GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN HAD ve TUTARLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

- SİRKÜLER 2020/3 - 1 OCAK 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET, YENİ SSK PRİM TABANI VE TAVANI

- SİRKÜLER 2020/2 - KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NUN GEÇİCİ 39’UNCU MADDESİ KAPSAMINDAKİ YENİ MAKİNE VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNA SÜRESİ UZATILDI

- SİRKÜLER 2020/1 - 2020 YILINDA KULLANILACAK YASAL DEFTERLER VE TASDİK SÜRELERİ

- SİRKÜLER 2019/66 - ALACAK VE BORÇ SENETLERININ REESKONT EDILMESI SIRASINDA DIKKATE ALINACAK İSKONTO FAİZ ORANI YENİDEN BELİRLENDİ.

- SİRKÜLER 2019/65 - E-ARŞİV FATURA UYGULAMASINA DAHİL OLMAYAN MÜKELLEFLERCE 1/1/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN DÜZENLENECEK VE TUTARI 5.000 TL ve 30.000 TL’SINI AŞAN FATURALARIN E-ARŞİV FATURA OLARAK GİB PORTALİNDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU YAYINLANDI

- SİRKÜLER 2019/64 - 01.01.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN BANKALAR VASITASIYLA YAPILACAK VERGİ TAHSİLATLARINA İLİŞKİN DUYURU YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2019/63 - 7194 SAYILI KANUNLA VERGİ USUL KANUNU ve GİDER VERGİLERİ KANUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

- SİRKÜLER 2019/62 - 7194 SAYILI KANUNLA GELİR VERGİSİ KANUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

- SİRKÜLER 2019/61 - DİJİTAL HİZMET VERGİSİ, DEĞERLİ KONUT VERGİSİ, KONAKLAMA VERGİSİ ve GELİR VERGİSİ, VERGİ USUL, EMLAK VERGİSİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA KANUN YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2019/60 - MUHTASAR VE HİZMET PRİM BEYANNAMESİNE İLİŞKİN DUYURU

- SİRKÜLER 2019/59 - TURİZM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2019/58 - ELEKTRONİK TEBLİGATA İLİŞKİN OLARAK 511 SIRA NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2019/54 - E FATURA İLE DİĞER ELEKTRONİK BELGE DÜZENLEMELERİ İLE İLGİLİ VUK TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2019/57 - ADRES DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN OLARAK 510 SIRA NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2019/56 - TECİL FAİZ ORANI YILLIK %19 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

- SİRKÜLER 2019/55 - ELEKRONİK DEFTER TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2019/53 - ALACAK VE BORÇ SENETLERININ REESKONT EDILMESI SIRASINDA DIKKATE ALINACAK İSKONTO FAİZ ORANI YENİDEN BELİRLENDİ.

- SİRKÜLER 2019/52 - BAZI AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KDV ORANI %8 OLARAK BELİRLENDİ

- SİRKÜLER 2019/51 - GECİKME ZAMMI ORANI İNDİRİLDİ

- SİRKÜLER 2019/50 - VERİ SORUMLULARI SİCİLİ (VERBİS)’E KAYIT SÜRESİ UZATILDI

- SİRKÜLER 2019/49 - VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN "BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)" YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2019/48 - MUHTASAR VE HİZMET PRİM BEYANLARININ BİRLEŞTİRİLME UYGULAMASI ERTELENDİ

- SİRKÜLER 2019/47 - TORBA KANUN TABİR EDİLEN 7186 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2019/46 - TURİZM PAYI ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE İLGİLİ 7183 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2019/45 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA YAPILMASI GERKEN İŞLEMLER

- SİRKÜLER 2019/44 - 7176 SAYILI "BAZI KANUNLAR İLE 635 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2019/43 - GÜVENLİ MOBİL ÖDEME VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2019/42 - KDV ORANLARI VE ÖTV ORAN VE MATRAHLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN CUMHURBAŞKANI KARARI YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2019/41 - MEVDUAT FAİZLERİ İÇİN UYGULANACAK TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA CUMHURBAŞKANI KARARI YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2019/40 - ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİ UZATILDI

- SİRKÜLER 2019/39 - E-DEFTER İLE İLGİLİ ‘DEFTER RAPORU BERATI’ UYGULAMASI HAKKINDA HATIRLATMA

- SİRKÜLER 2019/38 - VERGİYE UYUMLU MUKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ İÇİN GVK İÇ GENELGESİ YAYINLANDI

- SİRKÜLER 2019/37 - ‘‘GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1)’’ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2019/36 - BAZI VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ YENİ BİR BELİRLEME YAPILINCAYA KADAR UZATILMIŞTIR

- SİRKÜLER 2019/35 - ‘‘KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 25)’’ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2019/34 - İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİYLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFLER TARAFINDAN İKİNCİ EL ARAÇLARIN TESLİMİNDE UYGULANACAK KDV ORANINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2019/33 - KDV, ÖTV VE TAPU HARCINDA İNDİRİMLİ ORAN UYGULAMASINA İLİŞKİN SÜRELER UZATILDI

- SİRKÜLER 2019/32 - MUHTASAR, DAMGA VERGİSİ, KDV VE YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI

- SİRKÜLER 2019/31 - VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ İLE İLGİLİ 307 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2019/30 - BAZI İSTİSNALARLA İLGİLİ 306 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2019/29 - TEMEL SENARYODA DÜZENLENEN E-FATURALAR İÇİN ‘’E FATURA İPTAL PORTALI’’ OLUŞTURULDU

- SİRKÜLER 2019/28 - İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ İLE İLGİLİ SÜRE UZATILDI

- SİRKÜLER 2019/27 - YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

- SİRKÜLER 2019/26 - 7166 SAYILI “SOSYAL HİZMETLER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2019/25 - KDV İADESİ ÖN KONTROL RAPORUNA DAYALI İADE UYGULAMASI HAKKINDA 24 SERİ NOLU KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2019/24 - 17 SERİ NOLU "KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ" YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2019/23 - KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 23) YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2019/22 - KONKORDATONUN ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI UYGULAMASI KARŞISINDAKİ DURUMUNA İLİŞKİN SİRKÜLER YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2019/21 - 2018 YILI 4. DÖNEMİNE AİT GELİR VE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI

- SİRKÜLER 2019/20 - KDV KAPSAMINDA ‘’HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME USULÜ UYGULANACAK SEKTÖR VE VERGİ ORANI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 718)" YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2019/19 - PLASTİK POŞETLERİN BEYANI UYGULAMASI BAŞLADI

- SİRKÜLER 2019/18 - BORSADA RAYİCİ OLMAYAN YABANCI PARALARIN 31.12.2018 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLEMESİNDE ESAS ALINACAK KURLAR

- SİRKÜLER 2019/17 - 7162 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2019/16 - 7161 SAYILI VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2019/15 - 2019 YILININ İLK ALTI AYLIK DÖNEMINDE UYGULANACAK OLAN GELIR VERGISINDEN İSTISNA KIDEM TAZMINATI TAVANI VE ÇOCUK ZAMMI TUTARLARI

- SİRKÜLER 2019/11 - 2019 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER 2019/14 - İNDİRİMLİ KDV, ÖTV ORANLARI İLE TAPU HARCLARININ SÜRESİ İLE İMAR BARIŞI BAŞVURU SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KARARLAR YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2019 /13 - ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2019/12 - 2019 YILINDA UYGULANACAK HARÇLAR İLE İLGİLİ HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞLERİ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2019/10 - 2019 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER 2019/9 - 2019 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNE İLİŞKİN VERGİ TARİFESİ İLE İSTİSNA HADLERİ

- SİRKÜLER 2019/8 - 2019 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞIT VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER 2019/7 - VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN HAD VE TUTARLAR 1.1.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİDEN TESPİT EDİLMİŞTİR.

- SİRKÜLER 2019/6 - GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN HAD ve TUTARLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

- SİRKÜLER 2019/5 - 1 OCAK 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET, YENİ SSK PRİM TABANI VE TAVANI

- SİRKÜLER 2019/4 - YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMIYLA İLGİLİ 7143 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILARAK YARARLANMA HAKKINI KAYBEDENLERE YENİDEN YARARLANMA İMKANI SAĞLANDI.

- SİRKÜLER 2019/3 - ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİ ARACILIĞIYLA OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLMESİ UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

- SİRKÜLER 2019/2 - BAZI İLLERDE UYGULANAN İLAVE SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2019/1 - 2019 YILINDA KULLANILACAK YASAL DEFTERLER VE TASDİK SÜRELERİ

- SİRKÜLER 2018/75 - GAZETE, DERGİ, KİTAP VE BENZERİ YAYINLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA SATIŞINDA KDV ORANININ %18 OLARAK BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2018/74 - İNTERNET ORTAMINDAKİ REKLAM HİZMETLERİNDE VERGİ KESİNTİSİ YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2018/73 - 7143 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2018/72 - DÖVİZLİ SÖZLEŞME DÜZENLEME YASAĞI VE İSTİSNALARINI DÜZENLEYEN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2018/71 - İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK MERKEZ BANKASI’NCA İHRACAT GENELGESİ YAYINLANDI.

- SİRKÜLER 2018/70 - KDV, ÖTV ORANLARI İLE TAPU HARCLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI .

- SİRKÜLER 2018/69 - OKC GÜNLÜK KAPANIŞ Z RAPORLARIN GELİR İDARESİNE BİLDİRİLME ZORUNLULUĞU ERTELENDİ .

- SİRKÜLER 2018/68 - İMAR BARIŞI KAPSAMINDA YAPI KAYIT BELGESİ BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI .

- SİRKÜLER 2018/67 - MUHTASAR BEYANNAME VE AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN BİRLEŞTRİLMESİ ERTELENDİ

- SİRKÜLER 2018/66 - ‘’KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 21)” YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2018/65 - DÖVİZLİ SÖZLEŞME DÜZENLEME YASAĞI VE İSTİSNALARI HUSUSLARINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2018/64 - 7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 1 EKİM 2018 TARİHİNE KADAR ÖDENMESİ GEREKEN İLK TAKSİTİN ÖDEME SÜRESİ 15 EKİM 2018 TARİHİNE KADAR UZATILDI

- SİRKÜLER 2018/63 - 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILARAK SÖZLEŞMELERDE BEDELİN TL OLARAK BELİRLENMESİ ZORUNLU HALE GETİRİLDİ.

- SİRKÜLER 2018/62 - KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2018/61- İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ VE BANKALARA SATILMASI ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

- SİRKÜLER 2018/60 - AYLIK %1,40 OLAN GECİKME ZAMMI ORANI %2 OLARAK BELİRLENDİ

- SİRKÜLER 2018/59 - MUHTASAR BEYANNAMELER, DAMGA VERGİSİ BEYANNAMELERİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN SİRKÜLER YAYINLANDI.

- SİRKÜLER 2018/58 - 7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

- SİRKÜLER 2018/57 - ALACAK VE BORÇ SENETLERININ REESKONT EDILMESI SIRASINDA DIKKATE ALINACAK İSKONTO FAİZ ORANI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

- SİRKÜLER 2018/56 - MUHTASAR BEYANNAMELER, DAMGA VERGİSİ BEYANNAMELERİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN SİRKÜLER YAYINLANDI.

- SİRKÜLER 2018/55 - YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ İŞ VE İŞLEMİN WEB TABANLI UYGULAMA OLAN E-TUYS ARACILIĞIYLA YAPILACAĞINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2018/54 - GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 303) YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2018/53 - MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 50) YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2018/52 - ‘’7103 SAYILI VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 1’İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ’’ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2018/51 - BAZI ALT YAPI YATIRIMLARINDA, İMALAT SANAYİİNDE VE BAZI FAALİYETLERDE KULLANILMAK ÜZERE YENİ YAPILAN MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNDE İSTİSNA İLE DİĞER BAZI HUSUSLARLA İLGİLİ KDV TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2018/50 - BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERLE ÖLÇÜTLER BAKANLAR KURULU KARARIYLA YENİDEN BELİRLENEREK DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ.

- SİRKÜLER 2018/49 - VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:1) YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2018/48 - MUHTASAR BEYANNAME VE SGK BİLDİRİMİNİN BİRLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMANIN BAŞLANGIÇ TARİHİ ERTELENDİ.

- SİRKÜLER 2018/47 - 7103 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞLERİ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2018/46 - ÖKC’LER İLE İLGİLİ 498 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2018/45 - 15 SIRA NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2018/44 - TAŞINMAZLARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE DİĞER BAZI MALİ HÜKÜMLERİ DE İHTİVA EDEN 7144 SAYILI KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2018/43 - MUHTASAR BEYANNAMELER, DAMGA VERGİSİ BEYANNAMELERİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN SİRKÜLER YAYINLANDI.

- SİRKÜLER 2018/42 - İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV VE HURDAYA AYRILACAK ARAÇLARDA ÖTV İNDİRİMİ İLE İHTİYAÇ FAZLASI ELEKTRİK BEDELİ OLARAK YAPILAN ÖDEMELERDE KESİNTİ ORANIYLA İLGİLİ BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2018/41 - 7143 SAYILI ‘’VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN’' RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2018/40 - SİGORTALILARIN TEŞVİKTEN YARARLANIP YARARLANAMAYACAĞININ POTANSİYEL TEŞVİK SORGULAMA EKRANINDAN ÖĞRENİLEBİLECEĞİNE İLİŞKİN SGK BASIN BÜLTENİ

- SİRKÜLER 2018/39 - 2018/I. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNE (OCAK-ŞUBAT-MART) AİT GELİR VE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYAN SÜRESİ UZATILDI.

- SİRKÜLER 2018/38 - MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARINDA KDV İSTİSNASI İLE KREŞ YARDIMINA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2018/37 - BAZI KONUT TESLİMLERİNDE KDV ORANI, KONUT VE İŞYERİ SATIŞLARINDA TAPU HARCI ORANI 31.10.2018 TARİHİNE KADAR GEÇİCİ OLARAK DÜŞÜRÜLDÜ.

- SİRKÜLER 2018/36 - TURİZM YATIRIMLARI İÇİN ‘’YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR’’ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2018/35 - MUHTASAR BEYANNAMELER, DAMGA VERGİSİ BEYANNAMELERİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN SİRKÜLER YAYINLANDI

- SİRKÜLER 2018/34 - KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ İLE ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA, İMZALANMA SÜRESİ VE ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN SİRKÜLER YAYINLANDI.

- SİRKÜLER 2018/33 - 7104 SAYILI "KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLAR İLE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2018/32 - 7103 SAYILI "VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN" İLE VERGİ KONUSUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

- SİRKÜLER 2018/31 - 7103 SAYILI "VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN" İLE İSTİHDAM KONUSUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

- SİRKÜLER 2018/30 - 2017 TAKVİM YILINA AİT YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ 02 NİSAN 2018 PAZARTESİ GÜNÜ MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR UZATILMIŞTIR.

- SİRKÜLER 2018/29 - ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN KURULUŞ AŞAMASINDA TASDİK ETTİRMEK ZORUNDA OLDUKLARI DEFTERLERİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNCE TASDİK EDİLMESİNE İLİŞKİN VUK TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2018/28 - İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ UYGULAMASINA İLİŞKİN VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2018/27 - BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERLE İLGİLİ HATIRLATMALAR

- SİRKÜLER 2018/26 - 2017 / IV. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNE (EKİM-KASIM-ARALIK) AİT GELİR VE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYAN SÜRESİ UZATILDI

- SİRKÜLER 2018/25 - 17 SERİ NO.LU “KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ” YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2018/24 - 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILARAK YURTİÇİNDEN VE YURT DIŞINDAN DÖVİZ KREDİSİ KULLANIMLARINA SINIRLAMALAR GETİRİLDİ

- SİRKÜLER 2018/23 - BORSADA RAYİCİ OLMAYAN YABANCI PARALARIN 31.12.2017 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLEMESİNDE ESAS ALINACAK KURLAR

- SİRKÜLER 2018/22 - YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARADA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2018/21 - 2018 YILININ İLK ALTI AYLIK DÖNEMINDE UYGULANACAK OLAN GELIR VERGISINDEN İSTISNA KIDEM TAZMINATI TAVANI VE ÇOCUK ZAMMI TUTARLARI

- SİRKÜLER 2018/20 - 1 OCAK 2018 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET, YENİ SSK PRİM TABANI VE TAVANI İLE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNE İLİŞKİN ÇALIŞMA BAKANLIĞI’NIN İNTERNET SİTESİNDE YER ALAN AÇIKLAMA

- SİRKÜLER 2018/19 - ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2018/18 - VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN HAD VE TUTARLAR 1.1.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİDEN TESPİT EDİLMİŞTİR.

- SİRKÜLER 2018/17 - GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN HAD ve TUTARLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

- SİRKÜLER 2018/16 - 2018 YILINDA UYGULANACAK HARÇLAR İLE İLGİLİ HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2018/15 - 2018 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER 2018/14 - 2018 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER 2018/13 - 2018 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNE İLİŞKİN VERGİ TARİFESİ İLE İSTİSNA HADLERİ

- SİRKÜLER 2018/12 - 2018 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞIT VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER 2018/11 - 6183 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2018/10 - 7061 SAYILI KANUN İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2018/9 - VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİYLE İLGİLİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2018/8 - 2017 YILI KASIM AYINA İLİŞKİN SİGORTA PRİMLERİ İLE ERTELENEN 2017 YILI ŞUBAT AYINA İLİŞKİN SİGORTA PRİMLERİNİN 02.01.2018 TARİHİ SONUNA KADAR ÖDENEBİLECEĞİNE İLİŞKİN DUYURU YAYINLANDI

- SİRKÜLER 2018/7 - ESKİ NESİL ÖKC KULLANIMI VE YENİ NESİL ÖKC UYGULAMASINA İLİŞKİN 488 VE 489 SIRA NOLU VUK GENEL TEBLİĞLERİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2018/6 - MUHTASAR VE PRİM BİLDİRGESİNİN BİRLEŞTİRİLMESİNİN ERTELENMESİNE YÖNELİK TEBLİĞ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2018/5 - SEVK İRSALİYESİ, MÜSTAHSİL MAKBUZU VE SERBEST MESLEK MAKBUZU BELGELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENEBİLMESİ VE İLETİLMESİ İLE MUHAFAZA VE İBRAZ EDİLEBİLMESİNE İLİŞKİN VUK TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2018/4 - SERBEST MESLEK ERBABI, İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN MÜKELLEFLER İLE BASİT USULE TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN KAYITLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULMASINA İLİŞKİN VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2018/3 - BİLİNEN ADRESLER VE TEBLGAT HUSUSLARINDA VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2018/2 - KİRA GELİRLERİNDE GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASIYLA İLGİLİ 300 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2018/1 - 2018 YILINDA KULLANILACAK YASAL DEFTERLER VE TASDİK SÜRELERİ

- SİRKÜLER 2017/74 - SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

- SİRKÜLER 2017/73 - VERGİ TARFESİ NEDENİYLE NET ÜCRETLERİ 1.404,06 TL’NİN ALTINA DÜŞENLERE FARKIN İLAVE AGİ UYGULANARAK TELAFİSİNE YÖNELİK GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2017/72 - TORBA KANUN OLARAK TABİR EDİLEN 7061 SAYILI KANUN İLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER.

- SİRKÜLER 2017/71 - TORBA KANUN OLARAK TABİR EDİLEN 7061 SAYILI KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2017/70 - KDV BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ 27 KASIM 2017 PAZARTESİ GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILDI.

- SİRKÜLER 2017/69 - YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİNE İLİŞKİN DUYURULAR YAYINLANDI

- SİRKÜLER 2017/68 - 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2017/67 - YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİNE İLİŞKİN 483 SIRA NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- 2017/66 BELİRLENMİŞ ALICILARA KARŞI İFA EDİLEN YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİNDE KDV TEVKİFAT ORANINI (3/10) OLARAK BELİRLEYEN TEBLİĞ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2017/65 - PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN YARARLANILARAK VERİLEN BEYANNAMELERE İLİŞKİN SİRKÜLER YAYINLANDI.

- SİRKÜLER 2017/64 - KDV BEYANNAMELERİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN DUYURU YAYINLANDI.

- SİRKÜLER 2017/63 - SGK PRİM ÖDEME VE YAPILANDIRILANLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE KURUM ALACAKLARININ SON ÖDEME GÜNÜ UZATILDI.

- SİRKÜLER 2017/62 - 6728 SAYILI KANUNLA DÜZENLENEN İZAHA DAVET MÜESSESESİNE İLİŞKİN VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2017/61 - KDV İADE ALACAKLARININ VERGİ İNCELEME RAPORU SONUCUNA GÖRE ÖTV BORÇLARINA MAHSUP EDİLEBİLMESİNE İLİŞKİN KDV TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2017/60 - 7033 SAYILI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KANUN YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2017/59 - ARAÇ VE KONUT KİRALAMALARINDA TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN TUTARI NE OLURSA OLSUN BANKA ARACILIĞIYLA YAPILMASI ZORUNLU HALE GETİRİLDİ.

- SİRKÜLER 2017/58 - İHRACAT VE DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERE YÖNELİK VERGİ, RESİM, HARÇ İSTİSNASI İLE İLGİLİ TEBLİĞLER YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2017/57 - 7020 SAYILI ‘’BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’’A İLİŞKİN TEBLİĞLER RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2017/56 - 7020 SAYILI ‘’BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’’ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2017/55 - YAYIMLANAN SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ İLE SANAYİ SİCİL BELGESİ İÇİN BAŞVURU, DEĞİŞİKLİK, ONAY VE VİZE İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR.

- SİRKÜLER 2017/54 - TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2017/53 - NİSAN/2017 DÖNEMİNE AİT "FORM BA" VE "FORM BS" BİLDİRİMLERİNİN VERİLME SÜRESİ VERİLME SÜRESİ UZATILDI.

- SİRKÜLER 2017/52 - NİSAN/2017 DÖNEMİNE AİT MUHTASAR BEYANNAMELER, DAMGA VERGİSİ BEYANNAMELERİ, KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI.

- SİRKÜLER 2017/51 - ‘’1/7/2017 TARİHİNDE İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURA UYGULAMASINA GEÇME ZORUNLULUĞU BAŞLAYACAK MÜKELLEFLERE İLİŞKİN DUYURU’’ YAYINLANDI.

- SİRKÜLER 2017/50 - 6824 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASINA İLİŞKİN OLARAK KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 12) YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2017/49 - MOBİLYADA DÜŞÜK (%8) KDV ORANI İLE BEYAZ EŞYADA SIFIR (%0) ÖTV ORANI UYGULAMA SÜRESİ 30 EYLÜL 2017 TARİHİNE KADAR UZATILDI.

- SİRKÜLER 2017/48 - ELEKTRONİK DEFTERLERLE İLGİLİ ALINACAK TUTANAKLAR VE YAZILACAK RAPORLARDA YER ALACAK HUSUSLAR HAKKINDA ‘’SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ’’ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2017/47 - ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE ELEKTRONİK DEFTER BERATLARI'NIN SİSTEME YÜKLENME SÜRESİ UZATILDI.

- SİRKÜLER 2017/46 - MART 2017 DÖNEMİNE AİT MUHTASAR BEYANNAMELER, DAMGA VERGİSİ BEYANNAMELERİ, KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİ İLE 2016 HESAP DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI.

- SİRKÜLER 2017/45 - MUHTASAR BEYANNAMELERLE AYLIK PRİM HİZMET BİLDİRGELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN SÜRE UZATILDI

- SİRKÜLER 2017/44 - BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERLE İLGİLİ HATIRLATMA

- SİRKÜLER 2017/43 - İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2017/42 - ŞUBAT/2017 DÖNEMİNE AİT MUHTASAR BEYANNAMELER, DAMGA VERGİSİ BEYANNAMELERİ, KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİ İLE 2016 TAKVİM YILI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI.

- SİRKÜLER 2017/41 - BU YILIN SONUNA KADAR ÖZEL SEKTÖR İŞVERENLERİNCE İŞE ALINACAK İLAVE HER BİR ÇALIŞAN İÇİN UYGULANACAK GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİNE YÖNELİK GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2017/40 - YAYIMLANAN 2017/9973 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE DAMGA VERGİSİ, TAPU HARCI VE KKDF ORANLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

- SİRKÜLER 2017/39 - 6824 SAYILI ‘’BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’’ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2017/38 - E-DEFTERLERİN OLUŞTURULMASI VE İMZALANMA SÜRESİ İLE ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİ 06 MART 2017 TARİHİNE UZATILMIŞTIR

- SİRKÜLER 2017/37 - YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2017/36 - 2017 YILINDA ASGARİ ÜCRET HAZİNE DESTEĞİNE ESAS ALINACAK TUTARLAR BAKANLAR KURULU KARARI İLE BELİRLENDİ

- SİRKÜLER 2017/35 - MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN BİRLEŞTİRİMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2017/34 - KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2017/33 - SAHTE BELGE DÜZENLEYENLERDEN ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI HAKKINDA 478 SIRA NOLU V.U.K. GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2017/32 - KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 12) RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2017/31 - BU YILIN SONUNA (31.12.2017) KADAR ÖZEL SEKTÖR İŞVERENLERİNCE İŞE ALINACAK HER BİR ÇALIŞAN İÇİN GELİR VERGİSİ VE PRİM DESTEĞİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILMIŞTIR

- SİRKÜLER 2017/30 - BORSADA RAYİCİ OLMAYAN YABANCI PARALARIN 31.12.2016 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLEMESİNDE ESAS ALINACAK KURLAR

- SİRKÜLER 2017/29 - KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİNO:10) YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2017/28 - BAKANLAR KURULU KARARI İLE KDV, ÖTV VE DAMGA VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

- SİRKÜLER 2017/27 - KONUT TESLİMLERİYLE İLGİLİ KDV ORANLARINDA BAKANLARA KURULU KARARI İLE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

- SİRKÜLER 2017/26 - 6770 SAYILI “TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2017/25 - AF KANUNU OLARAK BİLİNEN 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAKSİTLENDİRİLEN ALACAKLARIN TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

- SİRKÜLER 2017/24 - 6770 SAYILI KAPSAMINDA PRİM ÖDEMELERİNİN ERTLENMESİNE İLİŞKİN SGK DUYURUSU YAYINLANDI.

- SİRKÜLER 2017/23 - SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK İNDEKSİ DİKKATE ALINARAK BELİRLENEN İLLERDE UYGULANAN İLAVE SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2017/22 - ‘’CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR” RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2017/21 - 2017 YILININ İLK ALTI AYLIK DÖNEMINDE UYGULANACAK OLAN GELIR VERGISINDEN İSTISNA KIDEM TAZMINATI TAVANI VE ÇOCUK ZAMMI TUTARLARI

- SİRKÜLER 2017/20 - 1 OCAK 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET, YENİ SSK PRİM TABANI VE TAVANI İLE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNE İLİŞKİN ÇALIŞMA BAKANLIĞI’NIN İNTERNET SİTESİNDE YAPILAN AÇIKLAMA

- SİRKÜLER 2017/19 - ALACAK VE BORÇ SENETLERININ REESKONT EDILMESI SIRASINDA DIKKATE ALINACAK İSKONTO FAİZ ORANI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

- SİRKÜLER 2017/18 - 11 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2017/17 - 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN SÜRELER 6 AY UZATILDI

- SİRKÜLER 2017/16 - 2017 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER 2017/15 - 2017 YILINDA UYGULANACAK KONSOLOSLUK HARÇLARI ILE MUVAZZAF VE FAHRI KONSOLOSLUKLARDA ALINAN HARÇ MIKTARLARI.

- SİRKÜLER 2017/14 - VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN HAD VE TUTARLAR 1.1.2017 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİDEN TESPİT EDİLMİŞTİR.

- SİRKÜLER 2017/13 - GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN HAD ve TUTARLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

- SİRKÜLER 2017/12 - MAKTU VE NİSPİ ÖZEL İLETİŞİM VERGİLERİ KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER OLARAK DİKKATE ALINANCAKTIR.

- SİRKÜLER 2017/11 - 2017 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNE İLİŞKİN

- SİRKÜLER 2017/10 - İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE KDV IADE ALT SINIRI 2017 YILI İÇİN 21.400TL OLARAK BELiRLENDİ

- SİRKÜLER 2017/9 - 2017 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞIT VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER 2017/8 - 2017 YILINDA UYGULANACAK HARÇLAR İLE HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2017/7 - 2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER 2017/6 - 295 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2017/5 - OTOMATİK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE(BES) KADEMELİ GEÇİŞ YAPILMASIYLA İLGİLİ OLARAK HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI TARAFINDAN BASIN AÇIKLAMASI YAYINLANDI

- SİRKÜLER 2017/4 - İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURA UYGULAMASI ERTELENDİ

- SİRKÜLER 2017/3 - KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞI’NİN “DİİB SAHİBİ MÜKELLEFİN İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMİNDE İADE EDILECEK KDV” BÖLÜMÜNDE DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİ İLE SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ LEHİNE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

- SİRKÜLER 2017/2 - E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASINA 1.1.2017 TARİHİ İTİBARİYLE GEÇME ZORUNLULUĞU BULUNAN MÜKELLEFLER HAKKINDA DUYURU YAYINLANMIŞTIR.

- SİRKÜLER 2017/1 - 2017 YILINDA KULLANILACAK YASAL DEFTERLER VE TASDİK SÜRELERİ

- SİRKÜLER 2016/70 - ALKOLLÜ İÇKİLERDE VE TÜTÜN MAMULLERİNDE ÖTV ARTIŞINA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2016/69 - YURT DIŞINDAKİ VARLIKLARIN TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 4 NOLU TEBLİĞ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2016/68 - PROJE BAZLI TEŞVİK SİSTEMİ KARARI YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2016/67 - e-FATURA UYGULAMASI GÜMRÜK İŞLEMLERİ KILAVUZU YAYIMLANMIŞTIR.

- SİRKÜLER 2016/66 - ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR.

- SİRKÜLER 2016/65 - CAZİBE MERKEZİ PROGRAMI UYGULAMASI YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

- SİRKÜLER 2016/64 - KDV KANUNUN 17. MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

- SİRKÜLER 2016/63 - EMLAK VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

- SİRKÜLER 2016/62 - BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

- SİRKÜLER 2016/61 - SİGORTA PRİMİ HESABINA ESAS ALINAN GÜNLÜK KAZANÇ ÜST SINIRI YÜKSELTİLMİŞTİR

- SİRKÜLER 2016/60 - BİNEK OTOMOBİLLERE UYGULANAN ÖTV ORANLARI DEĞİŞTİRİLDİ

- SİRKÜLER 2016/59 - BAZI MAL VE HİZMETLERE UYGULANAN KDV ORANLARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

- SİRKÜLER 2016/58 - 2016 EKİM DÖNEMİNE İLİŞKİN BAZI BEYANNAMELERİN VERİLME SÜRELERİ UZATILMIŞTIR.

- SİRKÜLER 2016/57 - ASGARİ ÜCRETLERDE İLAVE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) UYGULAMASI

- SİRKÜLER 2016/56 - 2016 YILININ ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI

- SİRKÜLER 2016/55 - 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELER UZATILDI

- SİRKÜLER 2016/54 - YÜZDE 18 KDV ORANINA TABİ KONUT TESLİMLERİNDE UYGULANACAK KDV ORANI 31.3.2017 TARİHİNE KADAR YÜZDE 8’E DÜŞÜRÜLDÜ.

- SİRKÜLER 2016/53 - 6745 SAYILI "YATIRIMLARIN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2016/52 - ÜCRETLİ ÇALIŞANLARIN ZORUNLU OLARAK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN 6740 SAYILI KANUN YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2016/51 - BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN İLE İLGİLİ 1 SERİ NOLU TEBLİĞ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2016/50 - BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN’UN İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİ

- SİRKÜLER 2016/49 - BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2016/48 - “ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU” RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2016/47 - 6728 SAYILI “YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” HARÇLAR KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEME VE DEĞİŞİKLİKLER

- SİRKÜLER 2016/46 - 6728 SAYILI “YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” DAMGA VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEME VE DEĞİŞİKLİKLER

- SİRKÜLER 2016/45 - 6728 SAYILI “YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

- SİRKÜLER 2016/44 - 6728 SAYILI “YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2016/43 - YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA ZORUNLULUĞUNUN BAŞLANGIÇ TARİHİ BAZI MÜKELLEFLER İÇİN ERTELENDİ

- SİRKÜLER 2016/42 - DAYANIŞMA KAMPANYASI İÇİN YAPILAN BAĞIŞLARIN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİ MÜMKÜNDÜR.

- SİRKÜLER 2016/41 - KESİN MİZAN BİLDİRİMİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMAYA SON VERİLDİ

- SİRKÜLER 2016/40 - KDV, MUHTASAR VE DAMGA VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ SÜRESİ UZATILDI.

- SİRKÜLER 2016/39 - 2016 YILININ İKİNCİ ALTI AYLIK DÖNEMINDE UYGULANACAK OLAN GELIR VERGİSİNDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE ÇOCUK ZAMMI TUTARLARI

- SİRKÜLER 2016/38 - BEŞ VE DAHA FAZLA ÇALIŞANI OLAN İŞVERENLER ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BENZERİ NİTELİKTEKİ ÖDEMELERİNİ 1 HAZİRAN 2016 TARİHİNDEN İTİBAREN BANKALAR ARACILIĞIYLA YAPMAK ZORUNDADIRLAR

- SİRKÜLER 2016/37 - MAYIS AYI İÇERİSİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

- SİRKÜLER 2016/36 - 2015 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ İLE E-DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ VE SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN "ELEKTRONİK DEFTER BERATLARI"NIN YÜKLENME SÜRESİ UZATILDI.

- SİRKÜLER 2016/35 - 2015 TAKVİM YILI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI

- SİRKÜLER 2016/34 - BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLAN ŞİRKETLERİN KAPSAMI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YENİDEN GENİŞLETİLDİ

- SİRKÜLER 2016/33 - ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ KONUSUNDA SGK GENELGESİ YAYINLANDI

- SİRKÜLER 2016/32 - 6663 SAYILI KANUN İLE İŞ VE ÇALIŞMA MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

- SİRKÜLER 2016/31 - 6663 SAYILI KANUN İLE VERGİ KONUSUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

- SİRKÜLER 2016/30 - ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ DUYURU YAYINLANDI

- SİRKÜLER 2016/29 - BORSADA RAYİCİ OLMAYAN YABANCI PARALARIN 31.12.2015 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLEMESİNDE ESAS ALINACAK KURLAR

- SİRKÜLER 2016/28 - GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İADE TALEPLERİNDE BAZI BİLGİ VE BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASINA İLİŞKİN SİRKÜLER YAYINLANDI.

- SİRKÜLER 2016/27 - 2016 YILI ÜCRETLERİNDE İŞVERENE PRİM DESTEĞİ SAĞLAYAN KANUN HAKKINDA AÇIKLAMA

- SİRKÜLER 2016/26 - 2016 YILININ İLK ALTI AYLIK DÖNEMINDE UYGULANACAK OLAN GELIR VERGISINDEN İSTISNA YURT İÇİ VE YURT DIŞI GÜNDELİK TUTARLARI

- SİRKÜLER 2016/25 - 2016 YILININ İLK ALTI AYLIK DÖNEMINDE UYGULANACAK OLAN GELIR VERGISINDEN İSTISNA KIDEM TAZMINATI TAVANI VE ÇOCUK ZAMMI TUTARLARI

- SİRKÜLER 2016/24 - BAZI KANUNİ DÜZENLEMELERİN UYGULAMA SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

- SİRKÜLER 2016/23 - SGK İŞVEREN PRİMİ DESTEĞİ BAKANLAR KURULU KARARI İLE 31.12.2020 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR.

- SİRKÜLER 2016/22 - 1 OCAK 2016 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET, YENİ SSK PRİM TABANI VE TAVANI İLE OLUŞAN EK MALİYETİN NASIL KARŞILANACAĞINA İLİŞKİN ÇALIŞMA BAKANLIĞI’NIN ASGARİ ÜCRET BİLGİ NOTU

- SİRKÜLER 2016/21 - BELİRLİ TUTARI AŞAN TÜRK LİRASI VE DÖVİZLERİN YURT DIŞINA ÇIKARILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ

- SİRKÜLER 2016/20 - VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN HAD VE TUTARLAR 1.1.2016 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİDEN TESPİT EDİLMİŞTİR.

- SİRKÜLER 2016/19 - GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN HAD ve TUTARLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

- SİRKÜLER 2016/18 - ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNE BAŞVURU SÜRESİ 1.4.2016 TARİHİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

- SİRKÜLER 2016/17 - MAKTU VE NİSPİ ÖZEL İLETİŞİM VERGİLERİ KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR.

- SİRKÜLER 2016/16 - 2016 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNE İLİŞKİN VERGİ TARİFESİ İLE İSTİSNA HADLERİ

- SİRKÜLER 2016/15 - İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADE ALT SINIRI 2016 YILI İÇİN 20.600 TL OLARAK BELİRLENDİ

- SİRKÜLER 2016/14 - 2016 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER 2016/13 - 2016 YILINDA UYGULANACAK HARÇLAR İLE İLGİLİ OLARAK 75 SERI NOLU HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞLERİ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2016/12 - 2016 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞIT VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER 2016/11 - 458 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ İLE AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLER TABLOSUNDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR.

- SİRKÜLER 2016/10 - HAVA YOLU İLE YURT İÇİ VEYA YURT DIŞI YOLCU TAŞIMACILIĞI İŞİ İLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA BİLET DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2016/9 - SİNEMA, TİYATRO, KONSER, SPOR MÜSABAKASI VE BENZERİ ETKİNLİKLER İÇİN BİLET DÜZENLEYEN MÜKELLEFLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA BİLET DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN 463 SIRA NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER 2016/8 - 461 SIRA NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ İLE MAL İHRACI VE YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI İŞLEMLERİNE AİT FATURALARIN E-FATURA OLARAK DÜZENLENME ZORUNLULUĞU ERTELENDİ.

- SİRKÜLER 2016/7 - YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN SİSTEM KAYDEDİLMESİ VE SATIŞINA İLİŞKİN 465 SIRA NOLU VUK TEBLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2016/6 - 459 SIRA NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ İLE 1.1.2016 TARİHİNDEN İTİBAREN TAHSİLAT VE ÖDEMLERDE TEVSİK MECBURİYETİ HADDİ 7.000 TL OLARAK BELİRLENDİ

- SİRKÜLER 2016/5 - BAZI MÜKELLEFLERE e-ARŞİV UYGULAMASINA GEÇME VE SÜREKLİ BİLGİ VERME ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN 464 SIRA NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2016/4 - YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN KULLANMA MECBURİYETİNİN BAŞLAMA TARİHLERİNE İLİŞKİN 466 SIRA NOLU VUK TEBLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2016/3 - YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN KULLANMA MECBURİYETİNİN BAŞLAMA TARİHLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI YAYINLANDI

- SİRKÜLER 2016/2 - İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURA UYGULAMASINA İLİŞKİN OLARAK “e-FATURA GÜMRÜK İŞLEMLERİ KILAVUZU” TASLAĞI YAYINLANDI.

- SİRKÜLER 2016/1 - 2016 YILINDA KULLANILACAK YASAL DEFTERLER VE TASDİK SÜRELERİ

- SİRKÜLER NO:2015/41 - ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASINA İLİŞKİN 456 SIRA NOLU VUK TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO:2015/40 - 2015 YILININ İKİNCİ ALTI AYLIK DÖNEMINDE UYGULANACAK OLAN GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA KIDEM TAZMINATI TAVANI VE ÇOCUK ZAMMI TUTARLARI

- SİRKÜLER NO:2015/39 - NAKİT SERMAYE ARTIRIMINDA UYGULANACAK İNDİRİM ORANLARINA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER NO:2015/38 - ELEKTRONİK DEFTER (e-DEFTER) TUTMA VE ELEKTRONİK FATURA (e-FATURA) UYGULAMASINA DAHİL OLMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MÜKELLEFLERİN KAPSAMI GENIŞLETİLDİ.

- SİRKÜLER NO:2015/37 - YOKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER NO: 2015/36 - 32 SAYILI KARAR İLE YURT DIŞINA TÜRK LİRASI VE DÖVİZ İHRACI HUSUSUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

- SİRKÜLER NO:2015/35 - YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR İLE FİŞLERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN 450 VE 451 SIRA NOLU VUK GENEL TEBLİĞLERİYLE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

- SİRKÜLER NO:2015/34 - GELİR VE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ 18 MAYIS 2015 PAZARTESİ GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILDI.

- SİRKÜLER NO: 2015/33 - "e-DEFTERLERİN OLUŞTURULMASI VE İMZALANMASI" İŞLEMLERİNİN YERİNE GETİRİLME SÜRESİ UZATILDI

- SİRKÜLER NO:2015/32 - 6645 SAYILI KANUN İLE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ VE DOĞUM İZNİ UYGULAMASI DA DAHİL OLMAK ÜZERE YAPILAN DÜZENLEMELER

- SİRKÜLER NO: 2015/31 - KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ 30 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILDI

- SİRKÜLER NO : 2015/30 - MUHTASAR, DAMGA VERGİSİ VE KDV BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ İLE ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİ UZATILDI

- SİRKÜLER NO: 2015/29 - YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

- SİRKÜLER NO:2015/28 - NAKİT SERMAYE ARTIŞINA, ELEKTRONİK TEBLİGAT VE ELEKTRONİK YOKLAMAYA İLİŞKİN DÜZENLEMERİN DE YER ALDIĞI 6637 SAYILI KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO:2015/27 - ELEKTRONİK FATURA VE DEFTERE İLİŞKİN 421 NOLU TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 448 SIRA NOLU VUK TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER NO:2015/26 - ELEKTRONİK FATURAYA İLİŞKİN 397 NOLU TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 447 SIRA NOLU VUK TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER NO:2015/25 - ELEKTRONİK BİLETLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 446 SIRA NOLU VUK TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER NO: 2015/24 - BEYANNAME VE BİLDİRİM FORMLARININ VERİLME SÜRELERİ UZATILDI

- SİRKÜLER NO: 2015/23 - e-DEFTER UYGULAMA KILAVUZU YAYINLANDI

- SİRKÜLER NO: 2015/22 - KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABINI DÜZELTEN MÜKELLEFLERİN ÖDEMELERİNDE TECİL VE TAKSİTLENDİRMEYE İLİŞKİN TAHSİLAT İÇ GENELGESİ YAYINLANDI

- SİRKÜLER NO: 2015/21 - OCAK 2015 DÖNEMİNE AİT AYLIK MUHTASAR, AYLIK KDV VE DAMGA VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ 26 ŞUBAT 2015 PERŞEMBE GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILDI

- SİRKÜLER NO: 2015/20 - İNDİRİMLİ ORANA TABİ TESLİMLERLE İLGİLİ OLARAK MAHSUP YOLUYLA İADESİ GERÇEKLEŞMEYEN TUTARLARIN OCAK AYI KDV BEYANNAMESİNE DAHİL EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

- SİRKÜLER NO: 2015/19 - GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NCA E-BEYANNAMELERDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

- SİRKÜLER NO: 2015/18 - BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLAN ŞİRKETLERİN KAPSAMI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YENİDEN GENİŞLETİLDİ

- SİRKÜLER NO: 2015/17 - BORSADA RAYİCİ OLMAYAN YABANCI PARALARIN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLEMESINDE ESAS ALINACAK KURLAR

- SİRKÜLER NO:2015/16 - 444 SERİ NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ İLE ‘ MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ’ VERME UYGULAMASINA SON VERİLDİ.

- SİRKÜLER NO:2015/15 - 2015 YILININ İLK ALTI AYLIK DÖNEMİNDE UYGULANACAK OLAN GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE ÇOCUK ZAMMI TUTARLARI

- SİRKÜLER NO:2015/14 - e-ARŞİV UYGULAMASINA İLİŞKİN USUSL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO: 2015/13 - KAYITLARIN, ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURULMASI, MUHAFAZASI VE İBRAZI ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN VUK SİRKÜLERİ YAYINLANDI.

- SİRKÜLER NO:2015/12 - İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE 2015 YILINDA UYGULANACAK KDV İADE SINIRI BELİRLENDİ

- SİRKÜLER NO: 2015/11 - 1 OCAK 2015 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET İLE YENİ SSK PRİM TABANI VE TAVANI

- SİRKÜLER NO: 2015/10 - GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN HAD ve TUTARLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

- SİRKÜLER NO: 2015/09 - VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN HAD VE TUTARLAR 1.1.2015 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİDEN TESPİT EDİLMİŞTİR.

- SİRKÜLER NO: 2015/08 - MAKTU VE NİSPİ ÖZEL İLETİŞİM VERGİLERİ KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR.

- SİRKÜLER NO: 2015/07 - 2015 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNE İLİŞKİN VERGİ TARİFESİ İLE İSTİSNA HADLERİ

- SİRKÜLER NO:2015/06 - 2015 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER NO: 2015/05 - 2015 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER NO: 2015/04 - 2015 YILINDA UYGULANACAK HARÇLAR İLE İLGİLİ OLARAK 73 ve 74 SERI NOLU HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞLERİ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER NO: 2015/03 - 2015 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞIT VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER NO: 2015/02 - ALACAK VE BORÇ SENETLERININ REESKONT EDILMESI SIRASINDA DIKKATE ALINACAK İSKONTO FAİZ ORANI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

- SİRKÜLER NO: 2015/01 - 2015 YILINDA KULLANILACAK YASAL DEFTERLER VE TASDİK SÜRELERİ

- SİRKÜLER NO: 2014/48 - BAZI KAMU ALACAKLARININ 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA YAPILAN SÜRE UZATIMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO:2014/47 - BAZI MÜKELLEFLERİN BELİRLENEN KAYITLARININ ELEKTRONİK OLARAK TUTULMASI VE İBRAZI KONUSUNDA HATIRLATMA

- SİRKÜLER NO: 2014/46 - ELEKTRONİK DEFTER TUTMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN HATIRLATMA

- SİRKÜLER NO:2014/45 - BAZI KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA BAZI BAŞVURU VE İLK TAKSİT SÜRELERİ UZATILDI.

- SİRKÜLER NO:2014/44 - ŞİRKET ORTAKLARININ ORTAKLIĞA GİRİŞ VE ORTAKLIKTAN ÇIKIŞLARININ YASAL SÜRE İÇERİSİNDE SGK’YA BİLDİRİLMEMESİ VE UYGULANACAK CEZALAR HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

- SİRKÜLER NO:2014/43 - 1 SERİ NOLU KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO: 2014/42 - GİB PORTALI ÜZERİNDE KAYITLI BULUNAN 6 AYDAN ÖNCEKİ TARİHLİ FATURALAR 15.10.2014 TARİHİ İTİBARİYLE PORTALDEN SİLİNECEKTİR.

- SİRKÜLER NO:2014/41 - 2014/AĞUSTOS DÖNEMİ BA/BS FORMLARININ VERİLME SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2014/40 - 1 SERİ NO’LU ‘’6552 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNİN UYGULAMASINA DAİR TEBLİĞ (ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR)’’ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO: 2014/39 - 1 SERİ NO’LU ‘’BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRIMASINA DAİR TEBLİĞ’’ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO: 2014/38 - 6552 SAYILI KANUN (TORBA KANUN) İLE YAPILAN BAZI DÜZENLEMELERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

- SİRKÜLER NO: 2014/37 - 6552 SAYILI KANUN (TORBA KANUN) İLE GETİRİLEN KAYITLARDA MEVCUT OLDUĞU HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA MEVCUDU İLE ORTAKLARDAN ALACAK TUTARLARINDA DÜZELTME İMKANI GETİRİLDİ.

- SİRKÜLER NO:2014/36 - TORBA KANUN OLARAK İFADE EDİLEN BAZI KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASINI DA KAPSAYAN 6552 SAYILI KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO:2014/35 - AMORTİSMAN LİSTELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASIYLA İLGİLİ VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO: 2014/34 - BELGELERİN BASIM VE DAĞITIMIYLA İLGİLİ VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO: 2014/33 - YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN KAYIT SÜRELERİ İLE İLGİLİ VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO:2014/32-2014/HAZİRAN DÖNEMİ BA-BS FORMLARININ VERİLME SÜRESİ UZATILMIŞTIR

- SİRKÜLER NO: 2014/31 - 2014 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI BAŞLAMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2014/30 - 01 TEMMUZ 2014 - 31 ARALIK 2014 TARİHLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

- SİRKÜLER NO: 2014/29 - KAYITLARIN, ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURULMASI VE MUHAFAZASI ZORUNLULUĞU 01/01/2015 TARİHİNE UZATILMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2014/28 - KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO: 2014/27 - KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLME SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2014/26-YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ (ÖKC) FİŞLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR İLE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNE DEKONT DÜZENLEME ZORUNLULUĞU GETİRİLMESİ HAKKINDA VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO: 2014/25 - e-FATURA UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- SİRKÜLER NO:2014/24 -2013 TAKVİM YILINA AİT YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI

- SİRKÜLER NO: 2014/23 - BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLAN ŞİRKETLERİN KAPSAMI BAKANLAR KURULU KARARI İLE GENİŞLETİLDİ

- SİRKÜLER NO:2014/22 - RESEN TERK ETTİRİLEN MÜKELLEFLERİN SORGULANABİLME İMKANI GETİRİLDİ

- SİRKÜLER NO: 2014/21 - 6518 SAYILI KANUNDA YER ALAN VERGİ KANUNLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

- SİRKÜLER NO: 2014/20 - 2013 YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK KONUT KİRA GELİRİ İSTİSNASININ UYGULAMASINA YÖNELİK TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

- SİRKÜLER NO: 2014/19 - İLAN VE REKLAM VERGİSİ, EĞLENCE VERGİSİ. İŞGAL HARCI, TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI ve İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI ARTIRILDI

- SİRKÜLER NO: 2014/18 - 2013 YILI DÖRDÜNCÜ GEÇİCİ VERGİLENDİRME DÖNEMİ BEYANNAME VERME SÜRESİ UZATILDI.

- SİRKÜLER NO:2014/17 - KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA KILAVUZU YAYIMLANMIŞTIR

- SİRKÜLER NO:2014/16 - BORSADA RAYİCİ OLMAYAN YABANCI PARALARIN 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLEMESINDE ESAS ALINACAK KURLAR

- SİRKÜLER NO:2014/15-2014 YILININ İLK ALTI AYLIK DÖNEMINDE UYGULANACAK OLAN GELIR VERGISINDEN İSTISNA KIDEM TAZMINATI TAVANI VE ÇOCUK ZAMMI TUTARLARI

- SİRKÜLER NO: 2014/14-1 OCAK 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET İLE YENİ SSK PRİM TABANI VE TAVANI

- SİRKÜLER NO:2014/13- E-ARŞİV VE E-FATURA UYGULAMASIYLA İLGİLİ 433 NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ İLE E-FATURA'YA GEÇİŞ İÇIN 1 NİSAN 2014 TARİHİNE KADAR EK SÜRE TANI

- SİRKÜLER NO:2014/12-GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN HAD ve TUTARLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

- SİRKÜLER NO:2014/11-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN HAD VE TUTARLAR 1.1.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİDEN TESPİT EDİLMİŞTİR.

- SİRKÜLER NO:2014/10-MAKTU VE NİSPİ ÖZEL İLETİŞİM VERGİLERİ KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR.

- SİRKÜLER NO:2014/9-2014 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNE İLİŞKİN VERGİ TARİFESİ İLE İSTİSNA HADLERİ

- SİRKÜLER NO:2014/8-2014 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER NO:2014/7-2014 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER NO:2014/6-2014 YILINDA UYGULANACAK HARÇLAR İLE İLGİLİ TEBLİĞLER

- SİRKÜLER NO:2014/5-2014 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞIT VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER NO:2014/4-ALACAK VE BORÇ SENETLERININ REESKONT EDILMESI SIRASINDA DIKKATE ALINACAK İSKONTO FAİZ ORANI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

- SİRKÜLER NO:2014/3-BAZI MÜKELLEFLERE BELİRLENEN KAYITLARININ ELEKTRONİK OLARAK TUTULMASI VE İBRAZI KONUSUNDA ZORUNLULUK GETİRİLDİ

- SİRKÜLER NO:2014/2 - ELEKTRONİK DEFTER TUTMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MÜKELLEFLERE İLİŞKİN SİRKÜLER YAYILANDI

- SİRKÜLER NO:2014/1 - DEFTER TASDİKLERNE İLİŞKİN SİRKÜLER

- SİRKÜLER : 2013/53 - NAKDEN VEYA MAHSUBEN İADE TALEP DİLEKÇELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLMESİNE İLİŞKİN 429 SERİ NOLU VUK TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO:2013/52 - BEYANNAME VERME SÜRELERİ UZATILMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO:2013/51 - ELEKTRONİK FATURA KULLANIMININ BAŞLAMA ZAMANI HAKKINDA BAŞVURU KILAVUZUNDA YAPILAN AÇIKLAMA

- SİRKÜLER NO:2013/50 - ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASINDA ‘’ELEKTRONİK BAŞVURU’’ SİSTEMİ BAŞLATILMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO:2013/49 - 2013 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİLENDİRME DÖNEMİ BEYANNEME VERME VE ÖDEME SÜRESİ UZATILDI.

- SİRKÜLER NO:2013/48 - 6495 SAYILI KANUN İLE YAPILAN VERGİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME DEĞİŞİKLİKLER

- SİRKÜLER NO:2013/47 - YURTDIŞI VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN BİLDİRİM VE BEYAN SÜRESİ UZATILDI

- SİRKÜLER NO:2013/46 - 2013/HAZİRAN DÖNEMİNE AİT BA VE BS BİLDİRİM FORMLARININ VERİLME SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN SİRKÜLER YAYINLANDI.

- SİRKÜLER NO: 2013/45 - SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİKİYLE İLGİLİ BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER NO:2013/44 - ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SÖZLEŞMELERİNİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA UYUMLU HALE GETİRMELERİ İÇİN VERİLEN SÜRE 01.07.2014 TARİHİNE UZATILDI.

- SİRKÜLER NO: 2013/43 - YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN KULLANILMA MECBURİYETİ ÜÇ AY ERTELENDİ.

- SİRKÜLER NO:2013/42 - YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN KULLANILMA MECBURİYETİNE İLİŞKİN 426 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO: 2013/41 - 6487 SAYILI KANUN İLE BAZI VERGİ KANUNLARINDA DÜZENLEMELER YAPILDI.

- SİRKÜLER NO:2013/40 - YURT DIŞINDAKİ BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER NO:2013/39 - SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER NO: 2013/38 - VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ KÜKÜMLERİN YER ALDIĞI 6486 SAYILI KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER NO: 2013/37 - ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO: 2013/36 - 2013 DÖNEMİNE AİT BİRİNCİ ÜÇ AYLIK GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2013/35 - GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NCA ELEKTRONİK FATURA VE DEFTER HUSUSUNDA BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLENECEKTİR.

- SİRKÜLER NO: 2013/34 - KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE VERİLECEK OLAN KESİN MİZAN BİLDİRİMLERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI.

- SİRKÜLER NO: 2013/33 - VADELİ ÇEKLERE REESKONT UYGULANMASINA VUK SİRKÜLERİ İLE İZİN VERİLDİ

- SİRKÜLER NO: 2013/32 - KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLME SÜRESİ 29 NİSAN 2013 TARİHİNE UZATILDI

- SİRKÜLER NO: 2013/31 - 6455 SAYILI KANUN İLE VERGİ VE TİCARET KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

- SİRKÜLER NO: 2013/30 - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO: 2013/29 - ŞUBAT/2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN "BA" VE "BS" BİLDİRİM FORMLARI İLE 2012 YILI KESİN MİZAN BİLDİRİMLERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI.

- SİRKÜLER NO: 2013/28 - KDV İLE YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI

- SİRKÜLER NO: 2013/27 - BAZI ÜRÜNLERİN TEVKİFAT ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELERİN YER ALDIĞI 122 SIRA NUMARALI KDV KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER NO: 2013/26 - ELEKTRONİK FATURA İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİN DE YER ALDIĞI 424 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER NO: 2013/25 - YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO: 2013/24 - ELEKTRONİK DEFTER TUTMA VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASINA DAHİL OLMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MÜKELLEFLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI 58 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ YAYINLANMIŞTIR

- SİRKÜLER NO: 2013/23 - 2012 YILI DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI

- SİRKÜLER NO: 2013/22 - BORSADA RAYİCİ OLMAYAN YABANCI PARALARIN 31.12.2012 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLEMESİNDE ESAS ALINACAK KURLAR

- SİRKÜLER NO: 2013/21 - YENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER BELİRLENDİ.

- SİRKÜLER NO: 2013/20 - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO: 2013/19 - 7 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO: 2013/18 - 2013 YILININ İLK ALTI AYLIK DÖNEMİNDE UYGULANACAK OLAN GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE ÇOCUK ZAMMI TUTARLARI

- SİRKÜLER NO: 2013/17 - MAKTU VE NİSPİ ÖZEL İLETİŞİM VERGİLERİ KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR.

- SİRKÜLER NO: 2013/16 - 2013 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNE İLİŞKİN VERGİ TARİFESİ İLE İSTİSNA HADLERİ

- SİRKÜLER NO: 2013/15 - 2013 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER NO: 2013/14 - 2013 YILINDA UYGULANACAK HARÇLAR İLE İLGİLİ OLARAK 69 ve 70 SERİ NOLU HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞLERİ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER NO: 2013/13 - 2013 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER NO: 2013/12 - 2013 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞIT VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER NO: 2013/11 - VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN HAD VE TUTARLAR 1.1.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİDEN TESPİT EDİLMİŞTİR.

- SİRKÜLER NO: 2013/10 - NET ALANI 150 METREKARENİN ALTINDA KALAN KONUT TESLİMLERİNDE UYGULANACAK KDV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

- SİRKÜLER NO: 2013/9 - BAKANLAR KURULU KARARI İLE MEVDUAT FAİZLERİ İÇİN MEVDUATIN TÜRÜ VE VADESİNE GÖRE DEĞİŞEN YENİ TEVKİFAT ORANLARI BELİRLENDİ

- SİRKÜLER NO: 2013/8 - GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN HAD ve TUTARLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

- SİRKÜLER NO: 2013/07 - 1 OCAK 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET İLE YENİ SSK PRİM TABANI VE TAVANI

- SİRKÜLER NO: 2013/6 - ŞİRKETLERİN TASFİYE İŞLEMLERİNİN HIZLANDIRILMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER NO: 2013/05 - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI KANUNU VE MEVZUATINA GÖRE MÜKELLEFİYETLER VE CEZALAR

- SİRKÜLER NO:2013/04 - ALACAK VE BORÇ SENETLERİNİN REESKONT EDİLMESİ SIRASINDA DİKKATE ALINACAK İSKONTO FAİZ ORANI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

- SİRKÜLER NO: 2013/03 - TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO : 2013/02 - 421 SIRA NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ İLE BAZI MÜKELLEFLERE ELEKTRONİK DEFTER TUTMA VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASINA DAHİL OLMA ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR.

- SİRKÜLER NO: 2013/01 - DEFTER TASDİKLERİNE İLİŞKİN SİRKÜLER

- SİRKÜLER NO: 2012/41 - 420 SIRA NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ İLE KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA ELEKTRİK VE DOĞALGAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİNE İLE OSB TÜZEL KİŞİLİKLERİNE BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR

- SİRKÜLER NO: 2012/40 - GENEL KURUL TOPLANTILARI VE HANGİ HALLERDE BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNDURULACAĞI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO: 2012/39 - MUHTASAR VE KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE VERGİLERİN ÖDEME SÜRELERİ UZATILMIŞTIR

- SİRKÜLER NO: 2012/38 - İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE İADE EDİLECEK VERGİNİN HESABINA AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERE AİT KATMA DEĞER VERGİSİNİN DAHİL EDİLMEMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

- SİRKÜLER NO: 2012/37 - YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 6335 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER NO: 2012/36 - KARA VE DENİZ YOLU İLE ŞEHİRLERARASI VEYA ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPANLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA BİLET VE YOLCU LİSTESİ HAZIRLAYABİLMESİNE İLİŞKİN 415 NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO: 2012/35 - İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEN DOĞAN KDV İADELERİNE İLİŞKİN 119 NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO: 2012/34KDV TEFKİFATI İLE İLGİLİ ÖRNEKLİ VE AÇIKLAMALI 63 NOLU KDV SİRKÜLERİ YAYINLANDI

- SİRKÜLER NO: 2012/33 - YENİ TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI VE BUNA İLİŞKİN TEBLİĞ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO: 2012/32 - 6322 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO: 2012/31 - 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ’NİN VERİLME SÜRESİ 29.06.2012 GÜNÜ SAAT 24:00'E KADAR UZATILMIŞTIR

- SİRKÜLER NO : 2012/30 - MAYIS AYI SONUNA KADAR VERİLECEK MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ HAKKINDA DUYURU YAPILDI

- SİRKÜLER NO: 2012/29 - 118 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO: 2012/28 - 6 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO: 2012/27 - MUHTASAR BEYANNAMELERDE STOPAJA TABİ ÖDEMELERİN BİLDİRİLMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE İLGİLİ 82 NOLU GELİR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYINLANDI.

- SİRKÜLER NO: 2012/26 - 69 SERİ NUMARALI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ GENEL TEBLİĞİ İLE “YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR” ADIYLA TANIMLANAN CİHAZLARIN TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER BELİRLENMİŞ VE BU CİHAZLAR İÇİN KADEMELİ BİR ŞEKİLDE KULLANIM ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR.

- SİRKÜLER NO: 2012/25 - KDV TEVKİFAT UYGULAMASI İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA 117 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

- SİRKÜLER NO: 2012/24 - KDV TEVKİFAT UYGULAMASI VE BU UYGULAMADAN DOĞAN İADE TALEPLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA 117 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO: 2012/23 - YAP İŞLET DEVRET MODELİNE İLİŞKİN KDV İSTİSNASI GETİRİLDİ

- SİRKÜLER NO: 2012/22 - ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ KİRA BEYANNAME SİSTEMİ İLE İLGİLİ OLARAK (414) SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO: 2012/21 - 116 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ İLE 2012 TAKVİM YILINDA GERÇEKLEŞECEK İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE UYGULANACAK İADE SINIRI 15.800 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR.

- SİRKÜLER NO: 2012/20 - FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN KATMA DEĞER VERGİSİNİN İADESİ İLE İLGİLİ 116 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER NO: 2012/19 - İSKONTO VE CİRO PRİMİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ 116 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER NO: 2012/18 - FAALİYETLERİ DENİZ TAŞIMA ARAÇLARI İLE YÜZER TESİS VE ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI OLANLARA BU ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI İLE İLGİLİ YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA UYGULAMASI HAKKINDA 116 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER NO: 2012/17 - 413 SIRA NOLU V.U.K. GENEL TEBLİĞİ İLE MÜKELLEFLERE ELEKTRONİK ORTAMDA BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ.

- SİRKÜLER NO: 2012/16 - BORSADA RAYİCİ OLMAYAN YABANCI PARALARIN 31.12.2011 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLEMESİNDE ESAS ALINACAK KURLAR

- SİRKÜLER NO: 2012/15 - TEVKİF SURETİYLE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUP VE İADESİNDE ARANILAN BELGELERE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER NO: 2012/14 - 2012 YILININ İLK ALTI AYLIK DÖNEMİNDE UYGULANACAK OLAN GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE ÇOCUK ZAMMI TUTARLARI

- SİRKÜLER NO: 2012/13 - 1 OCAK 2012 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET İLE YENİ SSK PRİM TABANI VE TAVANI

- SİRKÜLER NO: 2012/12 - REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI

- SİRKÜLER NO: 2012/11 - 2012 YILINDA UYGULANACAK HARÇ TUTARLARI

- SİRKÜLER NO: 2012/10 - 2012 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER NO: 2012/9 - TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAKİNE VE TEÇHİZAT İLE BAZI MALLARIN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE KDV ORANI YÜZDE 1 OLARAK BELİRLENDİ.

- SİRKÜLER NO: 2012/8 - BELİRLENMİŞ OLAN MAKTU VE NİSPİ ÖZEL İLETİŞİM VERGİLERİ KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR.

- SİRKÜLER NO: 2012/7 - 2012 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TUTARLARI VE İSTİSNA HADLERİ

- SİRKÜLER NO: 2012/6 - 2012 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER NO: 2012/5 - 2012 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER NO: 2012/4 - GELİR VERGİSİ KANUNU'NUNDAKİ HADLERİN YENİDEN BELİRLENEN TUTARLARI

- SİRKÜLER NO: 2012/3 - VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN HAD VE TUTARLAR 1.1.2012 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİDEN TESPİT EDİLMİŞTİR.

- SİRKÜLER NO: 2012/2 - 1 SERİ NOLU ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ

- SİRKÜLER NO: 2012/1 - DEFTER TASDİKLERNE İLİŞKİN SİRKÜLER

- SİRKÜLER NO: 2011/27 - KDV İADE TALEPLERİNDE ELEKTRONİK ORTAMDA ALINACAK SATIŞ FATURALARI LİSTESİNE İLİŞKİN DUYURU YAYINLANDI

- SİRKÜLER NO: 2011/26 - VERGİ LEVHASININ ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASI, E-VERGİ LEVHASI SORGULAMASI, VERGİ KİMLİK NUMARASI DOĞRULAMA SERVİSİ VE VERGİ LEVHASI DOĞRULAMA SERVİSİNE İLİŞKİN 408 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER NO: 2011/25 - TURİZM İŞLETMELERİNE DAHİL BİNALAR İÇİN GEÇİÇİ EMLAK (BİNA) VERGİSİ MUAFIYETİNİN UYGULANMASINDA GEÇERLİ OLAN BELGELER VE SÜRELER.

- SİRKÜLER NO: 2011/24 - EMLAK VERGİSİ, ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ VE VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN TAKSİTLERİNİN ÖDEME SÜRELERİ

- SİRKÜLER NO: 2011/23 - 6111 SAYILI KANUNDA YER ALAN BAZI BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINCA GENEL TEBLİĞ TASLAĞI HAZIRLANDI.

- SİRKÜLER NO: 2011/22 - 6111 SAYILI KANUNDA YER ALAN BAZI BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER NO: 2011/21 - KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLME SÜRESİ 29 NİSAN 2011 CUMA GÜN BİTİMİNE KADAR UZATILMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2011/20 - 6111 SAYILI KANUNA İLŞKİN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI 115 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO: 2011/19 - YATIRIMLARADA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KARAR YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO: 2011/18 - GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASI HALİNDE, DEĞER ARTIŞI KAZANCININ HESAPLANMASINDA, İKTİSAP TARİHİ OLARAK HANGİ TARİHİN ESAS ALINACAĞINA İLİŞKİN SİRKÜLER YAYINLANDI

- SİRKÜLER NO: 2011/17 - ''TORBA YASA'' OLARAK ADLANDIRILAN 6111 SAYILI KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO: 2011/16 - KESİN MİZAN BİLDİRİMİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER NO: 2011/15 - BORSADA RAYİCİ OLMAYAN YABANCI PARALARIN 31.12.2010 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLEMESINDE ESAS ALINACAK KURLAR

- SİRKÜLER NO: 2011/14 - 2011 YILININ İLK ALTI AYLIK DÖNEMİNDE UYGULANACAK OLAN GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE ÇOCUK ZAMMI TUTARLARI

- SİRKÜLER NO: 2011/13 - 1 OCAK 2011 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET İLE YENİ SSK PRİM TABANI VE TAVANI

- SİRKÜLER NO: 2011/12- 114 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ İLE TÜRKİYEDE İKAMET ETMEYENLER İÇİN DÜZENLENEN ÖZEL FATURADA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2011/11 - 114 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ İLE 2011 YILINDA GERÇEKLEŞECEK İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE UYGULANACAK İADE SINIRI 14.300 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR.

- SİRKÜLER NO: 2011/10 - BELİRLENMİŞ OLAN MAKTU VE NİSPİ ÖZEL İLETİŞİM VERGİLERİ KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER OLARAK DİKKATE ALINANCAKTIR.

- SİRKÜLER NO: 2011/9 - 2011 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TUTARLARI VE İSTİSNA HADLERİ

- SİRKÜLER NO: 2011/8 - 2011 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER NO: 2011/7 - 2011 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER NO: 2011/6 - 2011 YILINDA UYGULANACAK HARÇLAR

- SİRKÜLER NO: 2011/5 - 2011 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER NO: 2011/4 - GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN HAD ve TUTARLARDAKİ 2011 YILI DEĞİŞİKLİKLERİ

- SİRKÜLER NO: 2011/3 - VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN HAD VE TUTARLAR 1.1.2011 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİDEN TESPİT EDİLMİŞTİR.

- SİRKÜLER NO: 2011/2 - REESKONT İŞLEMLERİNE UYGULANACAK FAİZ ORANI

- SİRKÜLER NO: 2011/1 - 2011 YILINDA KULLANILACAK YASAL DEFTERLER VE TASDİK SÜRELERİ

- SİRKÜLER NO: 2010/38- BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI, VERGİ VE VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ YASA TASARISI TBMM'NE SUNULDU.

- SİRKÜLER NO: 2010/37- DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINA İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNLER İÇİN GEÇİCİ MADDE EKLENMİŞTİR.

- SİRKÜLER NO: 2010/36 - KAMU ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANI AYLIK %1.40 OLARAK YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

- SİRKÜLER NO: 2010/35 - YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAKLARININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN TAHSİLAT İÇ GENELGESİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO: 2010/34 - FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN SÖZLEŞMELERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASINA YÖNELİK 10 SAYILI HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO: 2010/33 - GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN GEÇİCİ 67. MADDESİNDE YERALAN BAZI STOPAJ ORANLARI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

- SİRKÜLER NO: 2010/32 - 6009 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 400 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- İSİRKÜLER NO: 2010/31 - YATIRIM İNDİRİMİ İLE İLGİLİ 276 NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO: 2010/30 - DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2010/29 - 2010 YILI ÜCRET GELİRLERİNE UYGULANACAK OLAN VERGİ KESİNTİLERİ HAKKINDA 274 NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIYIMLANDI

- SİRKÜLER NO: 2010/28 - 6009 SAYILI ‘’GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’’ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO: 2010/27 - AMORTİSMAN ORANLARINI VE SÜRELERİNİ GÖSTEREN LİSTEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 399 NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2010/26- TURİZM BELGELİ YATIRIM VE İŞLETMELERE ELEKTRİK ENERJİSİ DESTEĞİ HAKKINDA BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2010/25 -TAŞINMAZ VE TAŞINMAZ NİTELİĞİ TAŞIYAN MAL VE HAKLARIN SATIŞINDA KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASINA İLİŞKİN OLARAK KDV SİRKÜLERİ YAYIMLANMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2010/24 - İNDİRİLEMEYECEK KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASINA İLİŞKİN OLARAK KDV SİRKÜLERİ YAYIMLANMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2010/23 - İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASINA İLİŞKİN OLARAK KDV SİRKÜLERİ YAYIMLANMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2010/22 - İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE DAİR TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2010/21 - VERGİ LEVHALARININ 2010 YILI MAYIS AYININ SON GÜNÜNE KADAR ONAYLATILMASI VE İŞYERİNE ASILMASI GEREKMEKTEDİR.

- SİRKÜLER NO: 2010/20 - EMLAK VERGİSİ, ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ VE VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN TAKSİTLERİNİN ÖDEME SÜRELERİ

- SİRKÜLER NO: 2010/19 - KULLANILMIŞ ARAÇ SATIŞINDA UYGULANACAK KDV ORANI HAKKINDA 54 SAYILI KDV SİRKÜLERİ İLE AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2010/18 - DAMGA VERGISI KANUNU UYGULAMASINDA NÜSHA VE SURET AYRIMINA ILIŞKIN OLARAK 19 NUMARALI DAMGA VERGİSİ SİRKÜLERİ İLE AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2010/17 - FATURANIN ELEKTRONIK BELGE OLARAK DÜZENLENMESINE İLIŞKIN USUL VE ESASLARIN YER ALDIĞI 397 SIRA NOLU VUK GENEL TEBLIĞI RESMI GAZETE’DE YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER NO: 2010/16 - 396 SIRA NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ İLE Ba VE Bs FORMLARINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI.

- SİRKÜLER NO: 2010/15 - KATMA DEĞER VERGİSİ İADE TALEPLERİNDE BAZI BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KDV SİRKÜLERİ YAYINLANDI.

- SİRKÜLER NO: 2010/14 - BORSADA RAYİCİ OLMAYAN YABANCI PARALARIN 31.12.2009 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLEMESINDE ESAS ALINACAK KURLAR

- SİRKÜLER NO: 2010/13 - 2010 YILININ İLK ALTI AYLIK DÖNEMINDE UYGULANACAK OLAN GELIR VERGISINDEN İSTISNA KIDEM TAZMINATI TAVANI VE ÇOCUK ZAMMI TUTARLARI

- SİRKÜLER NO: 2010/12 - 2010 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNE İLİŞKİN VERGİ TARİFESİ İLE İSTİSNA HADLERİ

- SİRKÜLER NO: 2010/11 - MAKTU VE NİSPİ ÖZEL İLETİŞİM VERGİLERİ KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER OLARAK DİKKATE ALINANCAKTIR.

- SİRKÜLER NO: 2010/10 - 2010 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER NO: 2010/10 - 2010 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER NO: 2010/9 - 2010 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞIT VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER NO: 2010/9 - 2010 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞIT VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER NO: 2010/8 - 2010 YILINDA UYGULANACAK HARÇLAR İLE İLGİLİ OLARAK 60 SERI NOLU HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLIĞI YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER NO: 2010/7 - 2010 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER NO: 2010/6 - 1 OCAK 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET İLE YENİ SSK PRİM TABANI VE TAVANI

- SİRKÜLER NO: 2010/6 - 1 OCAK 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET İLE YENİ SSK PRİM TABANI VE TAVANI

- SİRKÜLER NO: 2010/5 - GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN HAD ve TUTARLARDAKİ 2010 YILI DEĞİŞİKLİKLERİ

- SİRKÜLER NO: 2010/4 - VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN HAD VE TUTARLAR 1.1.2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİDEN TESPİT EDİLMİŞTİR.

- SİRKÜLER NO: 2010/3 - VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNA BELGELERİNİN AZAMİ SÜRESİ 24 AYA ÇIKARTILMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2010/2 - ALACAK VE BORÇ SENETLERININ REESKONT EDILMESI SIRASINDA DIKKATE ALINACAK İSKONTO FAİZ ORANI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

- SİRKÜLER NO: 2010/1 - 2010 YILINDA KULANILACAK YASAL DEFTERLER VE TASDİK SÜRELERİ

- SİRKÜLER NO: 2009/52 - BAZI İSTİSNALARLA DİĞER BAZI HUSUSLAR HAKKINDA AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI 113 NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER NO: 2009/51 - GECİKME ZAMMI ORANI BAKANLAR KURULUNCA AYLIK %1.95 OLARAK YENİDEN BELİRLENDİ.

- SİRKÜLER NO: 2009/50 - ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ İLE TEŞVİK AMAÇLI DİĞER İNDİRİM VE İSTİSNALARIN BİRLİKTE UYGULANMASI

- SİRKÜLER NO: 2009/49 - İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATLARININ VERGİLENDİRİLMESİNDE İSTİSNA UYGULAMASI

- SİRKÜLER NO: 2009/48 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YAPILAN SİGORTALI VE İŞYERİ BİLDİRİMLERİNİN BAZI KURUMLARA YAPILMASI GEREKEN BİLDİRİMLER YERİNE GEÇMESİNE İLŞKİN UYGULAMA

- SİRKÜLER 2009/47 2009/15199 SAYILI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA BAKANLAR KURULU KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

- SİRKÜLER 2009/46 KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

- SİRKÜLER 2009/45 BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖTV TUTARLARI YENİDEN BELİRLENDİ

- SİRKÜLER 2009/44 DEĞERLİ KÂĞITLARIN BEDELLERİ YENİDEN TESPİT EDİLMİŞTİR

- SİRKÜLER 2009/43 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN’LA ( VARLIK BARIŞI) İLGİLİ YENİDEN UYGULAMA İMKANI GETİRİLMİŞTİR

- SİRKÜLER NO: 2009/42 - MALİ TATİL DÖNEMİNDE BAZI BEYANNAMELERİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ

- SİRKÜLER NO: 2009/41 - ÖZEL USULÜZLÜK CEZASININ UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

- SİRKÜLER NO: 2009/40 - GENEL BÜTÇELİ İDARELER İLE KİŞİLER ARASINDA YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENECEK KAĞITLARA AİT DAMGA VERGİSİ MATRAHI

- SİRKÜLER NO: 2009/39 - 2009/02 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİNDE YER ALAN AÇIKLAMALAR

- SİRKÜLER NO: 2009/38 - AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİNDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASININ UYGULAMA ESASLARI

- SİRKÜLER NO: 2009/37 - ÇEŞİTLİ VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5904 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO: 2009/36 - Mayıs/2009 Dönemine İlişkin Ba ve Bs Formları 27 Temmuz 2009 Tarihine Kadar Verilebilir

- SİRKÜLER NO: 2009/35 - 01 TEMMUZ 2009 – 20 TEMMUZ 2009 TARİHLERİ ARASINDA MALİ TATİL UYGULANACAKTIR

- SİRKÜLER NO: 2009/34 - BAZI KAMU BORÇLULARININ İLAN EDİLMESİ İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

- SİRKÜLER NO: 2009/33 - 01 TEMMUZ 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET TUTARLARI,VERGİDEN MÜSTESNA ÇOCUK YARDIMI,KIDEM TAZMİNATI TAVANI İLE YENİ SSK PRİM TABANI VE TAVANI

- SİRKÜLER NO: 2009/32 - BAZI MALLARIN KDV VE ÖTV ORANLARI YENİDEN İNDİRİLDİ.

- SİRKÜLER NO: 2009/31 - VERGİ LEVHALARININ 2009 YILI MAYIS AYININ SON GÜNÜNE KADAR ONAYLATILMASI VE İŞYERİNE ASILMASI GEREKMEKTEDİR.

- SİRKÜLER NO: 2009/30 - BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

- SİRKÜLER NO: 2009/29 - BAZI MALLARIN KDV ORANLARI BELLİ BİR SÜRE İÇİN İNDİRİLMİŞTİR.

- SİRKÜLER NO: 2009/28 - ALACAK VE BORÇ SENETLERİNE UYGULANACAK YENİ REESKONT ORANI BELİRLENDİ.

- SİRKÜLER NO: 2009/27 - GAYRİMENKUL ALIM SATIMINDA TAPU İŞLEMLERİ ÜZERİNDEN ALINAN TAPU HARCININ ORANI BELLİ BİR SÜRE İÇİN BİNDE 5’E İNDİRİLDİ.

- SİRKÜLER NO: 2009/26 - İŞYERİ, BİLGİSAYAR, MOBİLYA SANAYİDE KULANILAN MAKİNALAR GİBİ BAZI MALLARIN KDV ORANLARI BELLİ BİR SÜRE İÇİN İNDİRİLMİŞTİR.

- SİRKÜLER NO: 2009/25 - EKONOMİK KRİZ NEDENİYLE BAZI MALLARIN KDV VE ÖTV ORANLARI BELLİ BİR SÜRE İÇİN İNDİRİLMİŞTİR.

- SİRKÜLER NO: 2009/24 - 5838 SAYILI KANUNLA 4706 SAYILI KANUNA EKLENEN MADDE İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 32/A MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK YATIRIMLARLA İLGİLİ OLARAK HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN YATIRIMCILAR LEHİNE DEĞERLENDİRİLMESİ...

- SİRKÜLER NO: 2009/23 - TRANSFER FİYATLANDIRMASI DÜZENLEMELERİ UYARINCA HAZIRLANACAK RAPOR İLE BEYANNAME EKİNDE VERİLECEK FORMLAR

- SİRKÜLER NO: 2009/22 - 5838 SAYILI KANUN İLE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2009/21 - 5838 SAYILI KANUN İLE 5084 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BELİRLENEN İLLERDE UYGULANAN TEŞVİKLER İÇİN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

- SİRKÜLER NO: 2009/20 - 5838 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNLA GELİR VERGİSİ KANUNU İLE HARÇLAR KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER.

- SİRKÜLER NO: 2009/19 - 5838 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE HARÇLAR KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER.

- SİRKÜLER NO: 2009/18 - 5838 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE KADIN VE 18-29 YAŞ ARASI OLANLARIN İSTİHDAMININI TEŞVİK EDİLMESİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2009/17 - VERGİ VE ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİN YER ALDIĞI 5838 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER NO: 2009/16 - BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN 2 NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO: 2009/15 - 2009 YILINDA YURT İÇİ VE YURT DIŞI İŞ SEYAHATLERİ NEDENİYLE PERSONELE ÖDENECEK VERGİYE TABİ OLMAYAN HARCIRAHLAR

- SİRKÜLER NO: 2009/14 - BORSADA RAYİCİ OLMAYAN YABANCI PARALARIN 31.12.2008 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLEMESINDE ESAS ALINACAK KURLAR

- SİRKÜLER NO: 2009/13 - AMORTİSMAN ORANLARIYLA İLGİLİ 389 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO: 2009/12 - 1 OCAK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET İLE YENİ SSK PRİM TABANI VE TAVANI

- SİRKÜLER NO: 2009/11 - YTL’DEN TL’YE GEÇİŞLE İLGİLİ OLARAK MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2009/10 - GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN HAD ve TUTARLARDAKİ 2009 YILI DEĞİŞİKLİKLERİ

- SİRKÜLER NO: 2009/9 - MAKTU VE NİSPİ ÖZEL İLETİŞİM VERGİLERİ KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR.

- SİRKÜLER NO: 2009/8 - EMLAK VERSİSİNDE BİNA, ARSA VE ARAZİLERİN 2009 YILI VERGİ DEĞERLERİNİN HESABINDA ESAS ALINACAK ARTIŞ ORANI % 6 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

- SİRKÜLER NO: 2009/7 - 2009 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER NO: 2009/6 - 2009 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNE İLİŞKİN VERGİ TARİFESİ İLE İSTİSNA HADLERİ

- SİRKÜLER NO: 2009/5 - 2009 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞIT VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER NO: 2009/4 - 2009 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER NO: 2009/3 - 2009 YILINDA UYGULANACAK HARÇLAR İLE İLGİLİ OLARAK 58 SERI NOLU HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLIĞI YAYIMLANMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2009/2 - VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN HAD VE TUTARLAR 1.1.2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİDEN TESPİT EDİLMİŞTİR.

- SİRKÜLER NO: 2009/1 - 2009 TAKVİM YILINDA KULANILACAK YASAL DEFTERLER VE TASDİK SÜRELERİ

- SİRKÜLER NO: 2008/66 - SERBEST BÖLGELER KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE, 31.12.2008 TARİHİNDE İTİBARİYLE SONA ERECEK BAZI TEŞVİKLERİN SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2008/65 - BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER NO: 2008/64 - 1.1.2009 TARİHİNDEN İTİBAREN ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAK BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENECEKTİR.

- SİRKÜLER NO: 2008/63 - TAM MÜKELLEF YATIRIMCILARIN HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANÇLARINDA STOPAJ ORANI BAKANLAR KURULU KARARIYLA SIFIRA İNDİRİLMİŞTİR.

- SİRKÜLER NO: 2008/62 - 05.11.2008 TARİHİNE KADAR VERİLMESİ GEREKEN 2008 YILI AYLIK DÖNEMLERİNE İLİŞKİN BA VE BS BİLDİRİM FORMLARININ VERİLME SÜRESİ 10 KASIM 2008 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2008/61 - AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN VERİLMESİ VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAHİL USUL VE ESASLAR

- SİRKÜLER NO: 2008/60 - ELEKTRİK ÜRETİMİNDE YAKIT OLARAK KULLANILACAK MALLARDA İSTİSNA UYGULAMASI İLE DİĞER BAZI HUSUSLARIN YER ALDIĞI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2008/59 - BORÇLARINI SÜRESİNDE ÖDEYEMEYEN MUKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2008/58 - ELEKTRONİK ORTAMDA BEYANNAME VERİLMESİ HUSUSUNDA 386 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ İLE 37 SIRA NOLU VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2008/57 - GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NCA, KREDİ KARTI SATIŞ CİHAZI (POS) İLE YAPILAN SATIŞLARIN AYLIK OLARAK İNTERNET ORTAMINDA SORGULANABİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2008/56 - TANKERLERDEN YAPILAN AKARYAKIT SATIŞLARINDA DÜZENLENECEK BELGELER HAKKINDA SİRKÜLER YAYIMLANLANMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2008/55 - NİSAN - MAYIS- HAZİRAN 2008 DÖNEMİNE AİT İKİNCİ ÜÇ AYLIK GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2008/54 - KİRA ÖDEMELERİNİN BANKA VE PTT KANALIYLA YAPILAMASINA İLİŞKİN 268 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2008/53 - KREDİ KARTI SATIŞ (POS) CİHAZI İLE YAPILAN SATIŞLAR VE KDV BEYANNAMESİNİN 45 NO’LU...

- SİRKÜLER NO: 2008/52 - 2008 YILININ İKİNCİ YARISI İÇİN KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLECEK ÇOCUK YARDIMI

- SİRKÜLER NO: 2008/51 - AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNDA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2008/50 - TAŞIT KİMLİK BİRİMİ SİSTEMİ HAKKINDA 383 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER NO: 2008/49 - İSTİHDAM PAKETİYLE İLGİLİ 5763 SAYILI İŞ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER NO: 2008/48 - 2007 YILI VE 2008 AYLIK DÖNEMLERİ Ba ve Bs FORMLARININ VERİLME SÜRELERİ YENİDEN UZATILMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2008/47 - VERGİ LEVHALARININ EN SON 31 MAYIS 2008 TARİHİNE KADAR ONAYLATILMASI VE İŞYERİNE ASILMASI GEREKMEKTEDİR.

- SİRKÜLER NO: 2008/46 - TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA 2 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2008/45 - KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2008/44 - ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA 5746 SAYILI KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2008/43 - YURTDIŞI GÜNDELIKLERINE DAIR KARAR ILE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERILECEK GÜNDELIKLERE DAIR KARAR RESMI GAZETE’DE YAYIMLANDI.

- SİRKÜLER NO: 2008/42 - HİZMET İHRACI İLE BAVUL TİCARETİ VE BAVUL TİCARETİ KAPSAMINDA İHRACAT YAPANLARA İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDEN KAYNAKLANAN KDV İADELERİNDE DÖVİZ ALIM BELGESİ ARANMAYA DEVAM EDİLECEKTİR.

- SİRKÜLER NO: 2008/41 - KONAKLAMA TESİSLERİNDE VE SEYAHAT ACENTALARINDA KDV UYGULAMASI İLE BAZI MALLARDA KDV TEVKİFATI YAPILMASIYLA İLGİLİ 108 NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2008/40 - BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ ILE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2008/39 - BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ ILE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN TBMM TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞTİR.

- SİRKÜLER NO: 2008/38 - ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU ORANLARINDA BAKANLAR KURULU’NCA 2008 YILI İÇİN DEĞİŞİKLİK YAPILMAMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2008/37 - SEYAHAT ACENTALARININ ARACILIK HİZMETLERİ İLE BAZI TARIM MAKİNALARININ TESLİMİNDE KDV ORANLARI BAKANLAR KURULU KARARI İLE %8’E İNDİRİLMİŞTİR.

- SİRKÜLER NO: 2008/36 - İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTIR

- SİRKÜLER NO: 2008/35 - 6.2.2008 TARİHLİ VE 32 SERİ NOLU VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ İLE 2007 YILINA AİT Ba ve Bs FORMLARININ BİLDİRİM SÜRESİ 5 HAZİRAN 2008 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2008/34 - KDV VE MUHTASAR BEYANNAMEDE AÇILAN YENİ SATIR VE TABLOLAR

- SİRKÜLER NO: 2008/33 - Ba ve Bs FORMLARINA İLİŞKİN İLİŞKİN 381 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2008/32 - BORSADA RAYİCİ OLMAYAN YABANCI PARALARIN 31.12.2007 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLEMESINDE ESAS ALINACAK KURLAR

- SİRKÜLER NO: 2008/31 - 2008 YILINDA YURT İÇİ VE YURT DIŞI İŞ SEYAHATLERİ NEDENİYLE PERSONELE ÖDENECEK VERGİYE TABİ OLMAYAN HARCIRAHLAR

- SİRKÜLER NO: 2008/30 - 379 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ İLE BELGE DÜZENİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR.

- SİRKÜLER NO: 2008/29 - BELİRLİ YERLERDE VERİLEN YİYECEK VE BAZI İÇECEK SUNUMLARI 1.1.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN % 8 KDV ORANINDA KDV’NE TABİ OLACAKTIR.

- SİRKÜLER NO: 2008/28 - KONAKLAMA HİZMETLERİNDE KDV UYGULAMASI

- SİRKÜLER NO: 2008/12 - 2008 YILINDA UYGULANACAK HARÇLAR

- SİRKÜLER NO: 2008/27 - 2006 YILINDAN DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNE KONU HARCAMALARA 2007 YILI İÇİN UYGULANACAK ENDEKSLEME ORANLARI

- SİRKÜLER NO: 2008/26 - KDV İADESİNDE MAHSUP İMKANLARINDA KISITLAMA YAPILDI

- SİRKÜLER NO: 2008/5- 2008 YILI İÇİN KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLECEK ÇOCUK YARDIMI - DÜZELTME

- SİRKÜLER NO: 2008/25 - 107 NUMARALI KDV GENEL TEBLİĞİ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER

- SİRKÜLER NO: 2008/24 - DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATINDA KDV İSTİSNASI UYGULAMASI DEĞİŞTİRİLDİ

- SİRKÜLER NO: 2008/23 - TEKSTİL VE KONFEKSİYONDAKİ FASON İŞLERİ İLE PAMUK, YÜN VE HAM DERİ TESLİMLERİ KDV TEVKİFATINA TABİ HALE GETİRİLDİ

- SİRKÜLER NO: 2008/22 - GVK’NUN GEÇİCİ 67’NCİ MADDESİ UYARINCA MENKUL SERMAYE İRARLARININ BEYANINDA DİKKATE ALINACAK İNDİRİM ORANI %37,7 OLARAK BELİRLENMİŞTİR.

- SİRKÜLER NO: 2008/21 - 7/A - 7/B SEÇENEĞİ İLE KÂR DAĞITIM TABLOSU HÂDLERİ

- SİRKÜLER NO: 2008/20 - ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI (2008)

- SİRKÜLER NO: 2008/19 - 1 OCAK 2008 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET İLE YENİ SSK PRİM TABANI VE TAVANI

- SİRKÜLER NO: 2008/18 - KDV ORANLARINA İLİŞKİN LİSTELER YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR

- SİRKÜLER NO: 2008/17 - 01.01.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

- SİRKÜLER NO: 2008/16 - GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN HAD ve TUTARLARDAKİ 2008 YILI DEĞİŞİKLİKLERİ

- SİRKÜLER NO: 2008/15 - MAKTU VE NİSPİ ÖZEL İLETİŞİM VERGİLERİ KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER OLARAK DİKKATE ALINANCAKTIR.

- SİRKÜLER NO: 2008/14- EMLAK VERSİSİNDE BİNA, ARSA VE ARAZİLERİN 2008 YILI MATRAHLARININ HESABINDA ESAS ALINACAK ARTIŞ ORANI % 3.6 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

- SİRKÜLER NO: 2008/13- 2008 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER NO: 2008/10- 2008 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNE İLİŞKİN VERGİ TARİFESİ İLE İSTİSNA HADLERİ

- SİRKÜLER NO: 2008/6- VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN HAD VE TUTARLAR 1.1.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİDEN TESPİT EDİLMİŞTİR.

- SİRKÜLER NO: 2008/11- 2008 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER NO: 2008/9- 2008 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞIT VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER NO: 2008/8- AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERİN DOĞRUDAN GİDER YAZILABİLMESİNE İLİŞKİN HAD 600 - YTL.NA YÜKSELTİLMİŞTİR

- SİRKÜLER NO: 2008/7- FATURA DÜZENLEMEYE İLİŞKİN HAD 600 - YTL.NA YÜKSELTİLMİŞTİR

- SİRKÜLER NO: 2008/5- 2008 YILI İÇİN KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLECEK ÇOCUK YARDIMI

- SİRKÜLER NO: 2008/4- TRANSFER FİYATLANDIRMASI VE ÖRTÜLÜ KAZANÇ

- SİRKÜLER NO: 2008/3- BAZI MAL VE HİZMETLERDE 1.1.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN % 8 ORANINDA KDV UYGULANACAKTIR.

- SİRKÜLER NO: 2008/2- ÜCRETLERDE UYGULANACAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

- SİRKÜLER NO: 2008/1-2008 YILINDA KULLANILACAK YASAL DEFTERLER VE TASDİK SÜRELERİ

- SİRKÜLER NO: 2007/88-TRANSFER FİYATLAMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞ

- SİRKÜLER NO:2007/87- YENİDEN DEĞERLEME ORANI 2007 YILI İÇİN 7,2 OLARAK UYGULANACAKTIR

- SİRKÜLER NO:2007/85- AKARYAKIT ÜRÜNLERİ İLE TÜTÜN MAMÜLLERİNDE ÖTV ORANI ARTIRILMIŞTIR

- SİRKÜLER NO:2007/84- ELEKTRONİK BEYANNAME HAKKINDA 376 NOLU VUK TEBLİĞ

- SİRKÜLER NO:2007/83- YENİDEN DEĞERLEME ORANI 2007 YILI ÜÇÜNCÜ DÖNEM İÇİN YÜZDE 4,54 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

- SİRKÜLER NO: 2007/82- AKARYAKIT POMPALARINI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA BAĞLATMAYANLAR İÇİN CEZA UYGULAMASI

- SİRKÜLER NO: 2007/81-BORCU YOKTUR VE MÜKELLEFİYET YAZILARI İNTERNET ORTAMINDA ALINABİLECEKTİR

- SİRKÜLER NO:2007/80 375 SERİ NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

- SİRKÜLER NO: 2007/79 (4X2) VE (4X4) TAŞITLARIN MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KAPSAMINDA DURUMU

- SİRKÜLER NO: 2007/78 51 SERI NO.LU EMLAK VERGİSI GENEL TEBLİĞI YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO:2007/77-İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA MOTORİN TESLİMİNDE KDV VE ÖTV İSTİSNASI UYGULANACAK SINIR KAPILARI

- SİRKÜLER NO: 2007/76 2007 YILININ İKİNCİ GEÇİCİ VERGİLENDİRME DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI

- SİRKÜLER NO:2007/75 KOLLEKTİF ŞİRKETLER İLE ADİ ORTAKLIKLARIN İNDİRİMLİ ORANA TABİ KDV İADE ALACAKLARININ MAHSUBU

- SİRKÜLER NO: 2007/74 YAPI KOOPERATİFLERİNE VERİLEN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE KDV İSTİSNASI VEYA İNDİRİMLİ ORAN UYGULAMASI

- SİRKÜLER NO: 2007/72 1.7.2007 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN KİDEM TAZMİNATI TAVANI VE VERGİDEN MÜSTESNA ÇOCUK ZAMMI

- SİRKÜLER NO: 2007/71 DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULANAN KREDİLERİN TEMİNATLARINA DA İSTİSNA UYGULANACAKTIR.

- SİRKÜLER NO:2007/70 TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE FASON IŞLERDE UYGULANACAK KDV ORANI

- SİRKÜLER NO: 2007/69 105 NOLU KDV GENEL TEBLİĞ

- SİRKÜLER NO:2007/68 FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI KALDIRILMIŞTIR

- SİRKÜLER NO:2007/67 MALİ TATİL UYGULAMASINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ

- SİRKÜLER NO:2007/66 VERGİ DAİRELERİNE BORCU BULUNANLARIN İSİMLERİ İLANEN VE İNTERNET ORTAMINDA DUYURULACAKTIR

- SİRKÜLER NO: 2007/65 49 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

- SİRKÜLER NO:2007/64 KDV ORANI İNDİRİLEN MAL VE HİZMETLER İLE YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

- SİRKÜLER NO: 2007/63TEKSTİLDE FASON İŞLER BAŞTA OLMAK ÜZERE BAZI MAL VE HİZMETLERDE KDV ORANI %8' e İNDİRİLMİŞTİR

- SİRKÜLER NO: 2007/62 YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ HAKKINDA 4 NOLU TEBLİĞ VE STOPAJ TEŞVİKİ

- SİRKÜLER NO:2007/61-BANKALARLA ANLAŞMA SAĞLAYAN KOBİ'LERİN VERGİ BORÇLARNIN TECİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

- SİRKÜLER NO:2007/60-2007 BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE YENİDEN DEĞERLEME YAPILMAYACAKTIR

- SİRKÜLER NO:2007/59-ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE KDV TEVKİFATI HAKKINDA

- SİRKÜLER NO:2007/58- 104 NOLU KDV TEBLİĞ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO:2007/57-GAYRIMENKULLER İLE MAL VE HAKLARIN ELDEN ÇIKARILMASI

- SİRKÜLER NO: 2007/56-EVLERDE YAPILAN ÜRETİMİN ESNAF MUAFLIĞI KARŞISINDAKİ DURUMU

- SİRKÜLER NO:2007/55-YENİDEN BELİRLENEN BEYANNAME SÜRELERİ HAKKINDA

- SİRKÜLER NO: 2007/54- 264 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ KANUNU TEBLİĞ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO:2007/53- 371 NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

- SİRKÜLER NO:2007/52-MÜKELLEF OLMAYAN KİŞİLERİN BELGE ALMADIKLARININ TESPİTİ HALİNDE KESİLECEK ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI

- SİRKÜLER NO:2007/51- VERGİ LEVHALARININ SON ONAYLATMA TARİHİ 31 MAYIS 2007’DiR

- SİRKÜLER NO: 2007/50- OCAK-MART GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ 1-14 MAYIS ARASINDA VERİLECEKTİR

- SİRKÜLER NO 2007/49 SAYIN BURHAN GEZGİNİN KONUŞMACI OLARAK KATILACAĞI YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU KONULU PANEL

- SİRKÜLER NO: 2007/48- ÖTV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN VERİLEN TAAHHÜTNAMELERDE DAMGA VERGİSİ

- SİRKÜLER NO: 2007/47 5615 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

- SİRKÜLER NO: 2007/46 1 NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

- SİRKÜLER NO: 2007/45 370 NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ HAKKINDA SİRKÜLERİMİZ

- SİRKÜLER NO:2007/44 MENKUL KIYMETLER İLE ALACAK VE BORÇLARIN DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN 369 NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ

- SİRKÜLER NO: 2007/43 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ ( 6 NOLU) YAYINLANMIŞTIR

- SİRKÜLER NO: 2007/42 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA 1 NOLU GENEL TEBLİĞ

- SİRKÜLER NO:2007/41- 4 NOLU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ HAKKINDA

- SİRKÜLER NO:2007/40-YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI KONUSUNDA UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR

- SİRKÜLER NO: 2007/39-MALİ TATİL UYGULAMASI

- SİRKÜLER NO: 2007/38 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARINA DOĞRUDAN HACZ UYGULANAMAYACAKTIR

- SİRKÜLER NO: 2007/37 "VERGİ DAİRELERİ KOORDİNASYON UZLAŞMA KOMİSYONU ’’ HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

- SİRKÜLER NO: 2007/36 YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI 1 NİSAN 2007 TARİHİNDEN İTİBAREN 15- YTL’YE İNDİRİLMİŞTİR

- SİRKÜLER NO: 2007/35 TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZATLARIN FİNANSAL KİRALAMAYA KONU EDİLMESİ HALİNDE KDV UYGULAMASI

- SİRKÜLER NO:2007/34-YILLIK GELİR BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ 26.03.2007 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

- SİRKÜLER NO:2007/33- ŞUBAT MUHTASAR BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ 23.03.2007 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

- SİRKÜLER NO:2007/32-ŞUBAT KDV BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ 26.03.2007 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

- SİRKÜLER NO:2007/30-GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 67.M. KAPSAMINDAKİ GELİRLERİN BEYANI İLE İLGİLİ 263 NOLU TEBLİĞ

- SİRKÜLER NO:2007/31KDV İADE ALACAKLARININ GEÇİCİ VERGİYE MAHSUBU İLE GEÇİCİ VERGİ ALACAĞININ İADESİ HAKKINDA TEBLİĞ

- SİRKÜLER NO:2007/29-YATIRIM İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN VERGİ TARİFESİ HAKKINDA

- SİRKÜLER NO: 2007/28-DÜZELTME BEYANNAMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI 368 NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ

- SİRKÜLER NO: 2007/27-"FORM BA" VE "FORM BS" BİLDİRİMLERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILMIŞTIR

- SİRKÜLER NO:2007/26-BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DİĞER ŞAHIS SİGORTA PAYLARI HAKKINDA

- SİRKÜLER NO:2007/22- 6183 SAYILI KANUNA İLİŞKİN 441 NOLU TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO: 2007/21-6183 SAYILI KANUNA İLİŞKİN 440 NOLU TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- SİRKÜLER NO: 2007/24-GEÇİCİ VERGİ VE KDV BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ UZATILMIŞTIR

- SİRKÜLER NO: 2007/15-ANADOLU YAKLAŞIMI KAPSAMINDAKİ İŞLETMELERİN VERGİ-SSK VE DİĞER BORÇLARININ TECİLİ

- SİRKÜLER NO: 2007/14-KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 15. VE 30. MADDELERİNDE YER ALAN TEVKİFAT ORANLARI DEĞİŞMİŞTİR

- SİRKÜLER NO: 2007/20 BORSADA RAYİCİ OLMAYAN DÖVİZLERİN 31.12.2006 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLEMESINDE ESAS ALINACAK KURLAR

- SİRKÜLER NO: 2007/19-AKARYAKIT POMPALARINDA ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI HAKKINDA

- SİRKÜLER NO: 2007/18-2007 YILI İÇİN KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLECEK ÇOCUK YARDIMI

- SİRKÜLER NO: 2007/12-AMORTİSMAN KONUSUNDA AÇIKLAMALAR YAPAN 365 NOLU VUK TEBLİĞİ

- SİRKÜLER NO: 2007/11-2006 YILI HARCAMALARINA İLİŞKİN OLARAK ÜCRETLİLERDE UYGULANACAK VERGİ İNDİRİMİ

- SİRKÜLER NO: 2007/10-GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN HAD ve TUTARLARDAKİ 2007 YILI DEĞİŞİKLİKLERİ

- SİRKÜLER NO: 2007/13-GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94. MADDESİNE GÖRE YAPILAN VERGİ TEVKİFATI ORANLARI

- SİRKÜLER NO: 2007/06-ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ MİKTARLARA YÜKSELTME

- SİRKÜLER NO: 2007/09-01 OCAK 2007 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ YENİ SSK PRİM TABAN ve TAVANI

- SİRKÜLER NO: 2007/08-1 OCAK 2007 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET

- SİRKÜLER NO: 2007/07-2007 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞIT VERGİSİ TUTARLARI

- SİRKÜLER NO: 2007/05-01.01.2007 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

- SİRKÜLER NO: 2007/04-AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERİN DOĞRUDAN GİDER YAZILABİLME HADLERİ HAKKINDA

- SİRKÜLER NO:2007/03 -FATURA KULANMA MECBURİYETİNE İLİŞKİN HADLER HAKKINDA

- SİRKÜLER NO: 2007/02 - VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN HAD ve TUTARLARDAKİ 2007 YILINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

- SİRKÜLER NO: 2007/01- 2007 YILINDA KULLANILACAK YASAL DEFTERLERİN SON TASDİK TARİHİ 31 12 2006 DIR

English
Hizmetlerimiz   |   Kadromuz   |   Makale   |   Sirküler   |   Mevzuat   |   Faydalı Linkler   |   Pratik Bilgiler   |   İletişim

SEMBOL Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Copyright @2007