Hizmetlerimiz Kadromuz Makale Sirküler Mevzuat Faydalı Linkler Pratik Bilgiler

HİZMETLERİMİZ
• Danışmanlık
• Denetim
• Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri 
• Muhasebe ve Mali İşler Yönetimi
• Vergi Uyuşmazlıkları,Davaları Süreç Yönetimi
• Risk ve Fırsat Analizi
• Eğitim
• İnsan Kaynakları
 
Danışmanlık
Kurumsal Vergi Danışmanlığı
Bireysel Vergi Danışmanlığı
Kurum ve Şahıslara Yönelik Vergi Planlaması
Holding veya Grup Şirketlerine Yönelik Danışmanlık
 Aile Şirketleri Danışmanlığı
Uluslararası Vergi Danışmanlığı
Kamu İdareleriyle İlişkilerin Yönetimi
Sektörel Analiz ve Değerlendirmeler
Teşvik Danışmanlığı
Birleşme Bölünme Hisse Değişimi Satın Almalar Şirket Yeniden Yapılanmaları
Bütçeleme ve Projeksiyon İşlemleri
Mevzuat ve Uygulama Değişikliklerinin Sirkülerle Bildirilmesi

Denetim
Şirketlerin Mali Departmanlarınca Yürütülen İş Ve İşlemlerin Denetimi
Mali Tabloların Denetimi
Türk Ticaret Kanunu  Kapsamında Denetim Hizmetleri
Bağımsız Dış Denetim
İç Denetim
Hile ve Yolsuzluk Denetimi
Özel Amaçlı İncelemeler

Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Beyannamelerinin Tasdiki
Mali Tabloların Tasdiki
KDV ve ÖTV İadelerinin Tasdiki
Vergi İstisna ve Muafiyetlerinin Tasdiki
Yatırım İndirimi Uygulamalarının Tasdiki
Sermaye Yedekleri ve İç Kaynaklardan Yapılacak Sermaye Artırımının Tasdiki
Sermayenin Mevcudiyetinin ve Ödendiğinin Tasdiki
Banka Kredilerine İlişkin Mali Raporların Tasdiki
Vakıf ve Derneklerde Vergi Muafiyeti Şartlarının Tasdiki
Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Gelirleri Üst Kurul Paylarının Tasdiki
Diğer Özel Amaçlı Tespit ve Tasdik Raporları

Muhasebe ve Mali İşler Departmanının Yönetimi
Muhasebe Departmanının Kurulması ve Yönetimi
Muhasebe Yazılımlarının Tedariki ve Sistem Kurulumu
Muhasebe Servisi Destek Hizmetleri
Yürürlükteki Mevzuata Uygun Şekilde Kanuni Defterlerin Tutulması
Muhasebe Kayıtlarının Denetimi
Şirket Kuruluşu
Şirket Tasfiyesi ve Birleştirme İşlemleri
Şube ve İrtibat Bürosu Açılış Kapanış ve Değişiklik  İşlemleri
Bordro ve Personel İşlemlerinin Yürütülmesi Denetimi
Muhasebe Kayıtları ve Mali Tablolarda Enflasyon Muhasebesi Uygulamaları
Sabit Kıymet Takibi Sayımı,Envanteri,Muhasebesi
Muhasebe Elemanı Tedariki ve Yönetimi
Uluslararası Standartlara Uygun Raporlama

Vergi Uyuşmazlıkları,Davaları Süreç Yönetimi
Vergi İncelemelerinde Danışmanlık
Vergi Uzlaşmalarında Danışmanlık
Vergi Dava Dilekçelerinin Hazırlanması
Vergi Davalarının Açılması ve Dava Sürecinin Takibi

Risk ve Fırsat Analizleri
Vergi İşlemlerindeki Risklerin Tespiti
Kazanç ve Sermayeye Yönelik Risk Analizi
Şirketlerin İş ve İşlemlerine Yönelik Risk Analizi
Teşvik Bölgelerindeki ( Serbest Bölgeler, Teknopark Alanları ) Faaliyetlerin Risk ve Fırsat Analizleri
Yöneticilerin Sorumluluk Analizi

Eğitim
Şirketlerin Mali Departmanlarına Yönelik Eğitim
Mali Mevzuatta Ortaya Çıkan Yeni Uygulamaların Eğitimi
Mevzuat Değişikliklerinin Şirketlere Düzenli Bildirilmesi
Spesifik Konularda Sektör Temsilcilerine Yönelik Eğitim
İnsan Kaynakları
Personel İhtiyacının Tespiti ve Planlama
Ekip Kurulması ve Yönetimi
Personel Seçimi Değerlendirme Ve İşe Alma
Personel Eğitimi
Kariyer Yönetimi

English
Hizmetlerimiz   |   Kadromuz   |   Makale   |   Sirküler   |   Mevzuat   |   Faydalı Linkler   |   Pratik Bilgiler   |   İletişim

SEMBOL Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Copyright @2007