Hizmetlerimiz Kadromuz Makale Sirküler Mevzuat Faydalı Linkler Pratik Bilgiler
İsmail KÜÇÜKAKYÜZ

1963 yılında OF-Trabzon'da doğmuştur.1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun olmuştur.

 1989 yılındaMaliye Bakanlığı Teftiş Kurulu’na girmiş, üç yıllık bir yetişme ve eğitim döneminden geçtikten sonra 1991 yılında Maliye Müfettişi olarak atanmıştır.

Küçükakyüz, 1998-2000 yılları arasında 2 yıl süre ile Amerika Birleşik Devletleri Northeastern Üniversitesinde Ekonomi master derecesi elde etmiştir.

Yurtdışı eğitimini 2000 yılında tamamlayan Küçükakyüz, Maliye Baş Müfettişi olarak görev yaparken aynı yıl Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı olarak atanmış ve 3 yıl bütçenin hazırlanmasında görev almıştır.

Kamu sektöründe hizmette bulunduğu 15 yıl boyunca kamu ve özel sektöre ait pek çok kuruluşta teftiş, mali denetim ve vergi incelemeleri yapmıştır.

2003 yılından bu yana özel sektörde danışmanlık ve denetim hizmeti veren Sembol Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.’ne sorumlu ortak olarak çalışmakta olup, özel sektörde yer alan şirketlerde denetim, inceleme vemali danışmanlık yapmaktadır.

 

Kenan DENİZ

1965 yılında Adana’da doğmuştur. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuştur.

20.11.1989 tarihinde Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu’na girmiş, 14.03.1993 tarihinde Maliye Müfettişi olmuştur. Maliye Bakanlığında görev yaptığı süre içerisinde bir çok kamu kuruluşu ve idaresiyle özel sektör şirketlerinde mali denetim ve incelemeler yapmıştır.

05.03.1996 tarihinde memuriyetten istifa suretiyle ayrılarak özel sektöre geçmiştir. Muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerde denetim ve incelemeler yapmış,bu şirketlere mali danışmanlık hizmeti vermiştir. Yeminli mali müşavir unvanına sahip olan Kenan DENİZ halen SEMBOL Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. ortağı olarak özel sektörde yer alan şirketlerde denetim, inceleme ve mali danışmanlık yapmaktadır.


SEMBOL Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti bünyesinde eski Maliye Müfettişi tecrübesine sahip ortak statüsündeki yeminli mali müşavirlerle birlikte serbest muhasebeci,serbest muhasebeci mali müşavir,kıdemli denetçi,denetçi ve denetçi yardımcıları görev yapmaktadır.
English
Hizmetlerimiz   |   Kadromuz   |   Makale   |   Sirküler   |   Mevzuat   |   Faydalı Linkler   |   Pratik Bilgiler   |   İletişim

SEMBOL Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Copyright @2007