Hizmetlerimiz Kadromuz Makale Sirküler Mevzuat Faydalı Linkler Pratik Bilgiler

Danışmanlık

Denetim

Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Muhasebe ve Mali İşler Yönetimi

Vergi Uyuşmazlıkları ve Vergi Davalarında Süreç Yönetimi

Risk ve Fırsat Analizi

Eğitim

İnsan Kaynakları


- SİRKÜLER 2021/63 - 7338 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2021/62 - GERÇEK FAYDALANICIYA İLIŞKIN BILDIRIM FORMUNUN KURUM GEÇICI VERGI BEYANNAMESINE DE EKLENDIĞINE ILIŞKIN DUYURU YAYIMLANDI

- SİRKÜLER 2021/61 - KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBEN VEYA NAKDEN İADESİNDE DEĞİŞİK YAPAN GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

- DİİB KAPSAMINDA YAPILAN İTHALATLARDA FİRE SORUNU VE GÜMRÜK İDARESİNİN BİR UYGULAMASI
HAZİRAN 2015 MALİ TAKVİMİ

MAYIS 2015 MALİ TAKVİMİ

NİSAN 2015 MALİ TAKVİMİ

MART 2015 MALİ TAKVİMİ

ŞUBAT 2015 MALİ TAKVİMİ

OCAK 2015 MALİ TAKVİMİ- 26.07.2001'DEN İTİBAREN İHRAÇ EDİLEN HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLİ GELİRLERİ İÇİN İSTİSNA TUTARI
- 4857 S. İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI
- 50 VE DAHA FAZLA İŞÇİ ÇALIŞTIRILAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILMASI ZORUNLU OLAN
- 7A 7B SEÇENEĞİNE İLİŞKİN HADLER
- ARİZİ KAZANÇLAR İSTİSNA TUTARLARI
- ASGARİ ÜCRET VE ASGARİ ÜCRETE İLİŞKİN HESAPLAMALAR
- AYLIK SAKATLIK İNDİRİM TUTARLARI
Devamı >>
English
Hizmetlerimiz   |   Kadromuz   |   Makale   |   Sirküler   |   Mevzuat   |   Faydalı Linkler   |   Pratik Bilgiler   |   İletişim

SEMBOL Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Copyright @2007