Hizmetlerimiz Kadromuz Makale Sirküler Mevzuat Faydalı Linkler Pratik Bilgiler

Kanun No Kanun Adı
193 GELİR VERGİSİ KANUNU
5422 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
5520 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU (Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu 21.06.2006 Tarih ve 26205 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.)
3065 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
213 VERGİ USUL KANUNU (V.U.K.)
7338 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU
1319 EMLAK VERGİSİ KANUNU
197 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU
3074 AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNU
492 HARÇLAR KANUNU
488 DAMGA VERGİSİ KANUNU
6183 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
6802 GİDER VERGİLERİ KANUNU
2464 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU
2577 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
4306 İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU, MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ KANUNU, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE 24.3.1988 TARİHLİ VE 3418 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BAZI KÂĞIT VE İŞLEMLERDEN EĞİTİME KATKI PAYI ALINMASI HAKKINDA KANUN
2978 VERGİ İADESİ HAKKINDA KANUN
2575 DANIŞTAY KANUNU
3568 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALÎ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALÎ MÜŞAVİRLİK KANUNU
3100 KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUN
2576 BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
4358 VERGİ KİMLİK NUMARASI KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE NOTERLİK KANUNU, İCRA VE İFLAS KANUNU, TAPU KANUNU, KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU, ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN, BANKALAR KANUNU, POSTA KANUNU İLE PASAPORT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
3787 BAZI KAMU ALACAKLARININ TAHSİLATININ HIZLANDIRILMASI VE MATRAH ARTIRIMI HAKKINDA KANUN
2380 BELEDİYELERE VE İL ÖZEL İDARELERİNE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
3986 EKONOMİK DENGE İÇİN YENİ VERGİLER İHDASI HAKKINDA KANUN
2982 KONUT İNŞAATINDA VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE YAPILACAK YATIRIMLARDA VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNA VE MUAFLIKLARI TANINMASI HAKKINDA KANUN
3418 EĞİTİM, GENÇLİK, SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİNİN İHDASI İLE 3074 SAYILI AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNU, 197 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU, 1318 SAYILI FİNANSMAN KANUNU, 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU, 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU, 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN VE 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI VE BU KANUNLARA BAZI HÜKÜMLER EKLENMESİNE DAİR KANUN
1318 TAŞIT ALIM VERGİSİ
210 DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU
4760 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU
4811 VERGİ BARIŞI KANUNU
4705 YURT DIŞINA ÇIKIŞLARDAN HARÇ ALINMASI VE 4481 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
4837 EKONOMİK İSTİKRARI SAĞLAMAK İÇİN EK VERGİLER ALINMASI HAKKINDA KANUN
3473 MUHAFAZASINA LÜZUM KALMAYAN EVRAK VE MALZEMENİN YOK EDİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN

 

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler

  • ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI

TÜRKİYE'NİN SONUÇLANDIRDIĞI VERGİ ANLAŞMALARI

           Türkiye'nin Sonuçlandırdığı Vergi Anlaşmaları Listesi

           Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Türkçe Metinleri  

           Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliğleri

           Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Özelgeleri 

           Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Çerçevesinde Vergilendirme Esasları

ANLAŞMALARDA MEVCUT SÜRE VE ORANLAR

           Temmettüler Üzerinden Kaynak Devlette Alınacak Vergi Oranları

 

           Faiz ve Gayrimaddi Hak Bedelleri Üzerinden Kaynak Devlette Alınacak Vergi Oranları

 

           İnşaat Faaliyetlerinde İşyeri Tespit Süreleri

 

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ

 

  • İKİLİ VE ÇOK TARAFLI ANLAŞMALAR

İKİLİ VE ÇOK TARAFLI ANLAŞMALAR GENEL TEBLİĞLERİ

İKİLİ VE ÇOK TARAFLI ANLAŞMALAR İÇ GENELGELERİ

  • AVRUPA BİRLİĞİ

     TÜrkİye – AB Ortak MevzuatI

ÇerÇeve AnlaŞma ve Bununla İlgİlİ TeblİĞler

Avrupa BİrlİĞİ Dİrektİflerİ ve TÜzÜklerI ( TÜrkÇe )

AVRUPA BİRLİĞİ TARAMA SÜRECİNDE VERGİLENDİRME FASLI AYRINTILI TARAMA SUNUŞLARI (11-12 Temmuz 2006)

 

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisine İlişkin Mevzuat

 

 4684 SAYILI KANUN

 

 88/12944 SAYILI KARARNAMEYE İLİŞKİN KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA 6 SIRA NO.LU TEBLİĞ

 

 2002/4 SERİ NO.LU UYGULAMA İÇ GENELGESİ

 

 2003/6660 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI

 

 2004/7663 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI

 

 2004/7668 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI

 

 2004/7735 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI

 

GIB Mevzuat

GİB KURULUŞ KANUNU

 

2005/9064 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI

 

2006/10788 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI


GİB DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

GİB SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ

 

VERGİ DAİRELERİ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ

 

VERGİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

 

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER KONTROLÖRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERGİ DENETMENLERİ GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

 

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET GELİR UZMANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

 

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR UZMANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

 

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, VERGİ İSTİHBARAT UZMANLIĞI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

 

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ (07.09.2005 Tarihinde Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

English
Hizmetlerimiz   |   Kadromuz   |   Makale   |   Sirküler   |   Mevzuat   |   Faydalı Linkler   |   Pratik Bilgiler   |   İletişim

SEMBOL Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Copyright @2007