Services Personal Article Circular Laws Useful Links

    Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

 • Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Beyannamelerinin Tasdiki
 • Mali Tabloların Tasdiki
 • KDV ve ÖTV İadelerinin Tasdiki
 • Vergi İstisna ve Muafiyetlerinin Tasdiki
 • Yatırım İndirimi Uygulamalarının Tasdiki
 • Sermaye Yedekleri ve İç Kaynaklardan Yapılacak Sermaye Artırımının Tasdiki
 • Sermayenin Mevcudiyetinin ve Ödendiğinin Tasdiki
 • Banka Kredilerine İlişkin Mali Raporların Tasdiki
 • Vakıf ve Derneklerde Vergi Muafiyeti Şartlarının Tasdiki
 • Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Gelirleri Üst Kurul Paylarının Tasdiki
 • Diğer Özel Amaçlı Tespit ve Tasdik Raporları
Türkçe
Services   |   Personal   |   Article   |   Circular   |   Laws   |   Useful Links   |   Contact

SEMBOL Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Copyright @2007